Foto: Peab Foto: Peab

Peab utför beläggningsarbete på E6 i raketfart

Peab Asfalt utför nu fräsning- och beläggningsarbete på sträckan E6 Örekilsälven – Håby. Bolaget har på eget initiativ valt att genomföra asfalteringsarbetet utan avbrott och arbetar 24 timmar om dygnet, vilket gör att arbetet kan genomföras på halva tiden. Enligt uppdraget från Trafikverket har entreprenören fem veckor på sig att utföra arbetet, men genom att arbeta dygnets alla timmar förkortas tiden betydligt.

– Under tiden arbetet genomförs leds trafiken om via gamla väg E6. Detta ger oss en betydligt säkrare arbetsmiljö utan att behöva oroa oss för att trafiken kommer nära och risken för olyckor minskar. Genom att stänga av vägen helt kan fräsning- och beläggningsarbetet genomföras på rekordkort tid, säger Jonathan Gillén, arbetschef Infra, Peab Asfalt.

Under asfalteringsarbeten på motorvägar brukar man antingen minska hastighetsgränserna förbi arbetsområdet i båda riktningarna eller dirigera trafiken till den andra sidan av vägen. I detta projekt kunde trafiken ledas om, vilket medförde att arbetet kunde genomföras utan risk för trafikstörningar och dessutom på halva tiden. Detta är mycket fördelaktigt för samhället eftersom det både sparar tid och pengar skriver Peab i ett pressmeddelande.

Sträckan som ska läggas om med cirka 20 500 ton ECO-Asfalt är cirka 6 kilometer och alla körfält inklusive vägrenen ska få ny beläggning. Sedan den 20 maj har asfaltering pågått i norrgående riktning och under denna vecka pågår arbete i södergående. Hela arbetet på E6 beräknas vara klart under vecka 23.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-29 13:56
Kategori: Nyheter
Taggar: E6 PEAB Asfalt