Foto: Trafikverket Foto: Trafikverket

E6 i Stenungsund öppnar för trafik till industrisemestern

Redan andra veckan i juli planerar Trafikverket att släppa på trafik på E6 i Stenungsund.

– Vi är mycket nöjda över att vi kan öppna E6 för genomfartstrafik så tidigt i sommar. Vi har jobbat hårt och målinriktat för att hinna bli klara så att vi kan släppa på trafiken före sommarsemesterveckorna, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

Grundläggningsarbetet är klart, både lättfyllnaden som utgör grundläggning i norr och djupstabiliseringen med kalkcementpelare i söder.

De arbeten som återstår för att vägen ska kunna öppnas är asfaltering, montering av vägräcken, linjemålning, skyltinstallationer, belysning och besiktningar inför trafikpåsläpp.
– Vi ska lägga asfalt med start i mitten av juni. Tidplanen ska hålla så länge vädret tillåter och det inte blir störtregn hela veckan, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

Att få E6 färdig för genomfartstrafik är av högsta prioritet för Trafikverket. En del arbeten med exempelvis återställandet av Kärrbäcken samt den norrgående påfartsrampen kommer att ta lite längre tid.
– Det betyder att tre av fyra ramper vid Stenungsundsmotet kommer att trafikeras redan i samband med att vi öppnar för genomfartstrafiken. Det är bättre än vad vi tidigare hade beräknat, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

Vår och sommar innebär en ökad trafikmängd längs kusten och därmed på omledningsvägnätet.
– Vi fortsätter vädja till trafikanterna att ha tålamod, visa hänsyn och anpassa sina vägval och hastigheter den korta tid som är kvar, särskilt under kommande storhelger då vi vet att trafiken ökar i hela området, säger Jonas Nilsson, enhetschef vägunderhåll på Trafikverket Västra regionen.

Rekommenderad omledningsväg för E6 är fortsatt E45 som är säkrare, har högre kapacitet och därmed en mer förutsägbar restid.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-30 14:08
Kategori: Nyheter
Taggar: E6 Stenungsund