"Storbritanniens kamp mot godsstölder är exceptionell", säger NaVCIS-chefen DCI Brett Mallon. "Storbritanniens kamp mot godsstölder är exceptionell", säger NaVCIS-chefen DCI Brett Mallon.

Försäkringsbolag samarbetar med fraktbrottsenhet

Stölder av gods från lastbärare är vanliga i de flesta länder. Det är inte ofta förövarna lagförs. Även i Storbritannien förs en kamp mot dessa tillgrepp och där har ansträngningar för att bekämpa organiserade kriminella gäng som riktar in sig på lastbilslast, fått ett uppsving efter att specialistförsäkringsbolaget NMU slagit sig samman med National Vehicle Crime Intelligence Service (NaVCIS) för att dela information.

Förutom att godset försvinner, åsamkas fordonen inte sällan kostsamma skador och stillastående. Försäkringsbolagen får betala ut ersättningar som i förlängningen kan leda till höjda försäkringspåremier.

Det brittiska försäkringsbolaget NMU har därför inlett ett samarbete med den brittiska fraktbrottsenheten NaVCIS (National Vehicle Crime Intelligence Service). På deras hemsida har de delat upp tillgreppen inom olika grupper, bland annat finns en flik för frakt.

Samarbetet har blivit ett viktigt steg framåt för att skydda frakten och säkerställa säkerheten i leveranskedjorna. NMU säger att NaVCIS är en uppskattad partner till den brittiska transportbranschen genom sin förmåga att samla in och analysera fraktbrottsdata och underrättelser.

NaVCIS-data visade att 80 procent av de rapporterade fraktbrotten 2023 var stöld av varor direkt från ett fordon mestadels med kapellskärning eller att lås klippts upp. NaVCIS-chef DCI Brett Mallon: ”Fraktbrott begås av smarta och organiserade brottslingar över hela världen och Storbritannien är inget undantag, men Storbritannien är exceptionellt i sin kamp.”

Mallon fortsätter med att i samarbetet håller man brittisk polis och regering uppdaterade med aktuell och detaljerad information samt strategiska alternativ, något han säger har lett till betydande polisresurser och centrala medel som nu ägnas åt att bekämpa fraktbrott och som leder till verkliga och påtagliga effekter.

Samarbetet stärker ytterligare detta arbetet samt knyter polisverksamheten till branschproblem och hjälper dem att stödja och skydda transportsektorn. ”Utan NaVCIS skulle bilden av fraktbrott i Storbritannien se helt annorlunda ut”, säger Ian Allman, NMU:s riskkontrollchef.

Även om fraktstölder inte kommer att försvinna helt, kan samarbeten som det mellan NavCis och NMU hjälpta till att minska dem. ”Genom att kombinera underrättelser och informationsinsamling med proaktiva samarbete med brittisk regering, polis och försäkringsbolag, har NaVCIS en betydande inverkan på att förhindra förluster för våra kunder. Det är där det verkliga värdet i vårt partnerskap ligger”, avslutar Ian Allman i Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-11 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: