Genrebild. Foto: Bilprovningen Genrebild. Foto: Bilprovningen

Bilprovningen: Tunga lastbilar har flest brister av alla fordonsslag

Andelen brister hos tunga lastbilar är 63,9 procent. Det visar utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2023. Detta är en hög siffra i jämförelse med andra fordonsslag och allvarligt med tanke på fordonens vikt och storlek, det skriver Bilprovningen i ett pressmeddelande.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 26 000 tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton). Utfallet av besiktningsstatistiken visar att sex av tio (63,9 procent) hade brister. Dessa måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Andelen brister hos tunga lastbilar är högst av alla fordonsslag med undantag av A-traktorer, dock är dessa betydligt mindre, både i vikt och storlek, än tunga lastbilar.

Högst andel tunga lastbilar med brister hade Stockholms län med 69,8 procent och lägst andel Gotlands län med 46,2 procent.

Närmare varannan tung lastbil (46,2 procent) hade brister med krav på efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Det är vanligt med brister i bromssystemet (28,1 procent), hjulsystemet (17,4 procent) och styrsystemet (17 procent).
– Vi ser många tunga lastbilar med ojämn bromsverkan vilket innebär att skillnaden på den uppmätta bromskraften mellan vänster och höger sida överstiger 30 procent. Detta kan i sämsta fall leda till att fordonet drar snett vid en inbromsning. En annan brist som sticker ut bland tunga lastbilar är glappa styrleder som kan innebära ett ökat däckslitage, förklarar Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2022 och 2023 visar att andelen tunga lastbilar som hade fel med krav på efterkontroll ökade med 1,1 procentenheter, från 45,1 till 46,2 procent. Jämfört med 2021 är ökningen 2,6 procentenheter.

– Regelbundna kontroller är vårt viktigaste bidrag till säkra fordon och allas trygghet i trafiken. Att andelen brister bland de tunga lastbilarna ökar känns oroväckande, inte minst med tanke på fordonens storlek. Nu hoppas vi på en vändning under 2024, avslutar Per-Anders Blommefors.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-22 14:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Besiktningsstatistik Bilprovningen Trafiksäkerhet