I Spanien firar man upphävande av första miljözonen i Barcelona. I Sverige införs den tuffaste miljözonsklassen 3 i Stockholms innerstad. I Spanien firar man upphävande av första miljözonen i Barcelona. I Sverige införs den tuffaste miljözonsklassen 3 i Stockholms innerstad.

Spanska åkerier firar att Barcelonas första miljözon upphävs

Transportföreningar i Katalonien, inklusive transportorganisationen Fenadismer och andra, firar upphävandet av Barcelonas första förordning om miljözon. Detta efter en dom i den spanska Högsta domstolen.

I Sverige kommer snart mjljözon klass 3 att införas i Stockholms innerstad. Det kommer att bli tufft för flera aktörer, men de som ivrar för införandet menar att fordonen redan finns att tillgå för fortsatt verksamhet inom området och de oroar sig inte för uteblivna leveranser.

Den spanska domstolen förklarade förordningen ogiltig i november på grund av oproportionerliga och otillräckligt vägda restriktiva miljöåtgärder. Föreningarna hade lämnat in ett överklagande mot den ursprungliga miljözonsförordningen i vilken man betonade bristen på samförstånd med de berörda sektorerna.

Högsta domstolens dom betonar vikten av att fastställa fördelarna och bördorna med miljöpolitik, säkerställa proportionalitet, ändamålsenlighet och rimlighet när åtgärder vidtas.

Enligt en rapport från Fenadismer kräver föreningarna skadestånd för skador orsakade av miljözonsförordningen. Upphävandet av miljözonen skapar en rättslig ram för framtida proportionella miljöstandarder med effektivt samråd, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-11 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fenadismer Högsta domstolen Klimatomnställning Miljözon Miljözon Klass 3