”Vi kommer aktivt att två gånger per år begära ut information från ARN”, säger Jessica Cervin som är kundsäkerhetschef på Blocket. ”Vi kommer aktivt att två gånger per år begära ut information från ARN”, säger Jessica Cervin som är kundsäkerhetschef på Blocket.

Blocket tar krafttag mot oseriösa fordonshandlare

Blocket tar ökat krafttag mot oseriösa fordonshandlare och stänger av handlare som inte följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Den 19 oktober inför Blocket en striktare policy för hantering av fordonshandlare som väljer att inte följa ARN:s rekommendationer och från och med nu kommer de handlare som klandrats av ARN under 2023 att behöva bevisa att de följt ARN:s rekommendationer eller på annat sätt förlikats med konsumenten.

Om handlaren inte inkommer med tillräckligt underlag stängs handlaren av från annonsering på Blocket tills dess att de kan bevisa att de följer rekommendationen eller kommit överens med konsumenten.

Den uppdaterade policyn för fordonshandlare införs som ett ytterligare led i Blockets arbete mot bolagets nollvision för bedrägerier och oseriösa aktörer som agerar på Blockets plattform.

Nu kraftsamlar Blocket mot oseriösa fordonshandlare och det gör man genom bland annat ökad bevakning av fordonshandlare.
– I det proaktiva arbetet ingår bland annat att två gånger per år aktivt begära ut information från ARN om vilka handlare som inte har följt deras rekommendationer, säger Jessica Cervin, kundsäkerhetschef på Blocket.

Om handlarna som inte följt ARN:s rekommendationer också annonserar på Blocket, kommer Blocket att kräva att de inkommer med underlag som styrker att de följt ARN:s beslut eller på annat sätt nått en överenskommelse med konsumenten.

Handlare kommer att ha 30 dagar på sig att inkomma med underlag, om de inte gör det eller om underlaget inte är tillräckligt så kommer annonseringen att avslutas i enlighet med Blockets allmänna villkor för annonsering för fordonshandlare.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-23 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: ARN Bedrägeri Blocket Fordonsförsäljning Kundsäkerhet