Genrebild/Proffs/arkiv. Genrebild/Proffs/arkiv.

Frankrike öppnar hotline för anmälan av stölder

Frankrike upplever nu så mycket stölder av last från lastbärare att myndigheterna har gått med på att öppna en särskild rapporteringsjour, en hotline, för de många spanska åkerier som verkar i landet.

Detaljerna kring den nya hotlinen har arbetats fram av Fenadismer, Spaniens största åkeriförening. Åkeriföreningar har fördömt den påtagliga ökningen av stölder som spanska lastbilar drabbats av på franskt territorium under de senaste månaderna, särskilt när fordon är parkerade på parkeringsområdena utmed de viktigaste internationella vägarna medan förare tar sina lagstadgade vilotider”, säger Fenadismer.

Förutom laststölder är även dieselstölder från lastbilar ett problem. Fenadismer hävdar att vid varje sådan stöld stjäls vanligtvis cirka 1 500 liter. Dieselstölderna är vanligast i närheten av gränspassager eftersom de flesta åkerier på väg till Frankrike tenderar att tanka precis innan de passerar gränsen för att på så sätt dra fördel av lägre drivmedelspris.

På grund av omfattningen av dessa problem begärde Fenadismer, tillsammans med andra åkeriföreningar och det spanska transportministeriet, att de franska myndigheterna skulle ge spanska transportföretag möjlighet att rapportera dessa brott på ett enkelt och direkt sätt. ”Som svar på detta krav har inrikesministeriet bekräftat att det franska gendarmeriet har upprättat ett specifikt protokoll för spanska förare som är offer för motorvägsrån, vare sig det gäller bränsle eller gods”, säger Fenadismer.

För att använda tjänsten kan spanska åkare ringa nödtelefonnummer 17 som kopplar dem till Operations and Intelligence Centre of the National Gendarmerie (CORG). Genom att slå nödnumret kommer en polisbil att skickas till platsen för att kunna vidta akuta åtgärder, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-18 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelsstöld Fenadismer Godsstöld Polis Polisrapport