Hur väl stämmer de tyska chaufförernas längre perioder av sjukfrånvaro in på svenska förhållanden? Hur väl stämmer de tyska chaufförernas längre perioder av sjukfrånvaro in på svenska förhållanden?

Tysk undersökning: Chaufförer sjuka 10 dagar längre än andra

De längre sjukperioderna för chaufförer orsakar branschen kostnader på motsvarande cirka 10 200 300 100 svenska kronor. Det visar en aktuell hälsorapport presenterad av Barmer & Jobmatch.me som beskriver läget för branschen som dramatiskt eftersom chaufförer i snitt under ett år är sjuka 10 dagar längre än andra arbetstagare.

Yrkesförare är hett eftertraktade, men undersökningen belyser problemet med att yrkesförare är arbetsoförmögna 46 procent längre än genomsnittet för alla anställda.

Detta kostar logistikbranschen motsvarande cirka 10 200 300 100 svenska kronor per år i tider då det i Tyskland saknas cirka 24 000 yrkesförare.

Vilka de bakomliggande orsakerna till de längre sjukperioderna visar Jobmatch.me:s information – nämligen stressfaktorn. Det mest akuta problemet är det spända läget på vägarna och undersökningen visar att 54 procent av lastbilschaufförerna sade att andra trafikanter var den största stressfaktorn och den allvarliga bristen på parkeringsplatser.

Andra saker som påverkar hälsan är buller och social isolering, skiftarbete, tidspress, avgaser, monotoni, brist på motion samt bristande balans mellan arbete och privatliv.

Arbetsgivare som kan lösa de nämnda negativa problemen i chaufförernas vardag, har en betydande konkurrensfördel när det gäller att hitta chaufför, säger Daniel Stancke, vd för Jobmatch.me.

Att arbeta aktivt med hälsa är lönsamt för företaget. ”Sådant arbete gagnar både de anställda och företaget”, säger Andreas Lakemann, vd på Barmer Bremen. Hälsoarbetet behöver även inkludera åtgärder som ergonomisk optimering av fordonshytten, förarsäkerhetsutbildning, bättre tjänstgöringslistor och kommunikationsstrukturer. Stress- och konflikthantering, träningserbjudanden och kostråd är också viktiga.

År 2020 var antalet sjukdagar för alla yrkesgrupper av de cirka 40 miljoner anställda i Tyskland knappt 18 dagar. En undersökning av Barmer gjord bland dess 3,5 miljoner anställda, visade att anställda inom logistiksektorn har i snitt 28,28 sjukdagar. Arbetsoförmågan är dramatiskt högre än riksgenomsnittet.

Maximal frånvaro med 38 dagar, ser man i åldersgruppen 55 till 69 år. Det visar mycket tydligt hur stor hälsobördan för lastbilschaufförer är jämfört med befolkningen i övrigt och pekar samtidigt på den ökade förlusten av bruttoförädlingsvärde inom logistikbranschen.

I undersökningen framgår det att de fysiska konsekvenserna av stress är mycket olika. När man tittar på frånvaro blir det tydligt att sjukdomar i rörelseapparaten (29,6 procent) och hjärt- och kärlsjukdomar (8,6 procent) dominerar. Till detta kommer den ökade risken för skador (14,4 procent) i tung trafik eller vid hantering av gods, skriver Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-26 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsohälsa Barmer Hälsoundersökning Jobmatch.me yrkeschaufförer