Små steg framåt i EU:s avtal om infrastruktur för alternativa bränslen

IRU har välkomnat den provisoriska överenskommelse som nåtts mellan Europeiska rådet, kommissionen och parlamentet om förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR). Även om affären inte når den ambitionsnivå som IRU efterlyser, ökar den medlemsstaternas investeringsåtagande.

AFIR-avtalet innehåller flera nyckelkapitel angående utvecklingen av alternativa bränsleinfrastrukturer för batterielektriska och bränslecellsfordon (vätgas) på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), i säkra och säkra parkeringsområden, i urbana noder, samt information om nätverkets tillgänglighet.

Enligt avtalet måste elektrisk laddningsinfrastruktur avsedd för tunga fordon (HDV) installeras var 120:e km på 15 procent av hela längden av TEN-T-nätverket i slutet av 2025. Efter 2025 kommer avståndet att minskas till 60 km på kärnan och 100 km på det heltäckande nätet.

IRU välkomnar höjningen av målet för 2027 från 40 procent, som ursprungligen föreslagits av rådet, till 50 procent, samt det otvetydiga 100-procentmålet till 2030.

Raluca Marian, IRU EU Advocacy Director.

– Målet på 15 procent för elektrisk laddningsinfrastruktur 2025 innebär en ofullständig täckning, som inte kommer att tjäna sitt syfte, säger Raluca Marian, IRU EU Advocacy Director.

– Vad vi kan dra för slutsats är att lagstiftarna har åtagit sig att stödja den materiella elektrifieringen av EU:s HDV-flotta från 2030. En ytterligare komplikation är att laddningsinfrastrukturen är värdelös utan tillräckligt med ström för att säkerställa kontinuerlig drift. Tyvärr är elnätskomponenten i ekvationen inte löst i AFIR, tillägger hon.

Avtalet anger en tidigare deadline för utbyggnaden av elektrisk laddningsinfrastruktur i lastbilsparkeringsområden, 2027 jämfört med 2030, som ursprungligen föreslagits av Europeiska kommissionen.

– Det är bra att se en hög ambitionsnivå för infrastruktur för elladdning i parkeringsområden. Detta kommer att bli mer meningsfullt om antalet EU-parkeringsplatser ökar. Tyvärr ser vi inga positiva tecken på medlemsstaternas åtagande att stödja översynen av TEN-T-reglerna, framhåller Raluca Marian.

Europaparlamentets förslag att fastställa tidsfristen för utbyggnaden av infrastruktur för vätgastankning till slutet av 2027 försvann under förhandlingarna. Istället kommer medlemsstaterna bara att vara redo att bygga ut infrastruktur för vätgastankning till 2030, baserat på en plan som ska utarbetas 2027.

– IRU hade krävt att installationsdatumet för elektrisk laddning och infrastruktur för vätgastankning skulle vara så nära anpassat som möjligt för att ge branschen alternativ. Tyvärr ser vi det som ett missat tillfälle, säger Raluca Marian.

IRU är nöjda med att se att EU-kommissionen kommer att upprätta en EU-databas till 2027, som innehåller användbar information om tillgänglighet, väntetider och priser. Transportörer ska ha enkel tillgång till denna information när de planerar sina respektive verksamheter.

– Vi förstår att den överenskommelse som nåddes är den bästa som kunde uppnås med tanke på medlemsstaternas ovilja att binda sina budgetar. Vi är fortfarande tacksamma mot Europaparlamentets föredragande för hans ansträngningar. Vi hoppas att medlemsstaterna nu kommer att leverera på det lilla de har åtagit sig, avslutar Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-30 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: