LBC Borås – företag nr 400 i Fair Transport

Hållbarhetscertifieringen för godstransporter på väg, Fair Transport, har nu tangerat 400 certifierade åkeriföretag vilket är en stor framgång för åkerinäringens arbete med hållbara transporter. Det visar på vilken stor vilja, framsynthet och vilket ansvarstagande det finns inom åkerinäringen. LBC Borås AB är ett av företagen som ser en stor vinning i att kunna synliggöra sitt hållbarhetsarbete.
Martin Falck, vd, LBC Borås AB.

LBC Borås AB blev företag nummer 400 att certifiera sig. Martin Falck, vd, berättar varför de valt Fair Transport som certifiering.
– Vi vill visa att vi tar hållbarhetsarbetet på allvar och nu då Fair Transport är en certifiering som dessutom ställer krav på att våra underleverantörer ska vara certifierade så var det en viktig pusselbit som föll på plats. Det är kompatibelt med vad vi står för, det är positivt för branschen, kunderna och internt i organisationen. Vi gör hållbarhetsarbetet tillsammans och vi får en samsyn som ger stolthet.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg och ägs av Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen. Syftet är att sunda och hållbara transporter ska öka i andel på vägarna. Med certifieringen vill åkerinäringen bidra till att nå landets klimatmål, Nollvision och att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor där goda arbetsvillkor ska vara självklart för alla som verkar i branschen, skriver Fair Transport i ett pressmeddelande.

Maria Werpers Dahl, verksamhetsansvarig på Fair Transport.

– Det pågår ett brett arbete med hållbarhet inom åkerinäringen och genom Fair Transport kan åkeriföretagen äntligen visa upp det. Åkerinäringen vill vara med och bidra till omställningen för att nå uppsatta mål. Ett arbete som måste ske tillsammans med landets transportköpare, säger Maria Werpers Dahl, verksamhetsansvarig på Fair Transport.

LBC Borås märker även av ett ökat intresse från kunderna.
– Det har hänt mycket inom branschen bara de senaste åren. Nu pratar vi i stort sett alltid om hållbarhetsfrågor i möten och förhandlingar med kunder och leverantörer. Kunddialogen är viktig nu och vi hoppas att kraven kommer allt mer, avslutar Martin Falck.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-24 14:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Fair Transport LBC Borås