Kvinnan har kört lastbil i många år - men som installatör hos isoleringsföretaget dög hon inte eftersom företaget menade att arbetet är mycket fysiskt krävande. Personen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra. Kvinnan har kört lastbil i många år - men som installatör hos isoleringsföretaget dög hon inte eftersom företaget menade att arbetet är mycket fysiskt krävande. Personen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.

Företag krävs på 100 000 för könsdiskriminering

DO bedömer att det var könsdiskriminering när en kvinnlig före detta yrkeschaufför som hade sökt arbete som installatör blev bortsållad i rekryteringsprocessen. Anledningen: arbetet ansågs för fysiskt krävande för kvinnor.
DO begär nu att företaget betalar diskrimineringsersättning till kvinnan.

Den aktuella kvinnan har arbetat som yrkeschaufför i många år med arbetsuppgifter som bland annat har omfattat distribution av pallar, paket och varor.

Kvinnan har sökt arbete hos arbetsgivaren i fråga vid fyra tillfällen och vid det sista tillfället fick hon besked via e-post att arbetsgivaren hade gått vidare med en manlig sökande.

Arbetsgivaren skrev också att han inte kände till att det arbetade någon kvinna i branschen, eftersom arbetet är mycket fysiskt krävande. Det framgick också att det var skälet till att arbetsgivaren i stället hade anställt en man.

DO:s bedömning är att arbetsgivaren har tagit beslutet baserat på en föreställning att kvinnor inte kan ha den fysiska förmåga som krävs, utan att ha gjort en individuell bedömning av kvinnans meriter och personliga förutsättningar.

– Kvinnan har genom företagets agerande gått miste om möjligheten till en fast anställning. Hon har också genom arbetsgivarens motivering avskräckts från att söka liknande arbeten hos arbetsgivaren i framtiden. Detta är, enligt DO, fråga om diskriminering som har samband med kön, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att företaget ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Om företaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Senast den 12 april måste företaget ha bestämt sig om man tänker betala diskrimineringsersättningen eller inte.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-28 14:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Diskriminering DO