Postnord slopar aktieutdelningen till ägarna i år och flaggar för nya besparingsåtgärder. Postnord slopar aktieutdelningen till ägarna i år och flaggar för nya besparingsåtgärder.

PostNord slopar aktieutdelningen

Det dansk/svenska Postnord fortsätter att möta utmaningar vilket kräver strukturella förändringar inom administrationen. Bland annat kommer de två ägarna, den danska och svenska staten, inte att få någon aktieutdelning i år.

Nu siktar Postnord på att verksamheten i Sverige ska beåst av tre områden – brev, logistik och paket. Vidare minskas antalet chefsled för att kunna agera snabbare samt öka effektiviteten i de övriga nordiska verksamheterna.

Fjärde kvartialet landade i en förlust på 20 miljoner kronor jämfört med en vinst på 762 miljoner kronor förra året. Nettoomsättningen minskade med 2 procent i fast valuta.

Siffrorna kommer sig av att lönsamheten tog stryk av minskade volymer för både paket- och brevverksamheten. Nu arbetar man för att anpassa kapaciteten efter volymutvecklingen.

De numera höga transportkostnaderna påverkar också resultatet negativt även om dessa i hög utsträckning kompenserats med prisökning.

Paketvolymerna minskade under det fjärde kvartalet med 4 procent och brevvolymerna med 13 procent.

Detta, tillsammans med hög sjukfrånvaro bland personalen, har påverkat aåväl produktiviteten som kvaliteten i verksamheten negativt.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-01 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Aktieutdelning Brevutlämning Lönsamhet Osund konkurrens Post Postnird Statligt Företag