"När man fattar beslut måste det finnas möjlighet att efterleva beslutet", säger åkaren Thomas Andersson Dahlén. Foto: Susanna Andersson Dahlén. "När man fattar beslut måste det finnas möjlighet att efterleva beslutet", säger åkaren Thomas Andersson Dahlén. Foto: Susanna Andersson Dahlén.

Åkare: ”Det måste finnas möjlighet att efterleva regelverk”

Visst är det bra att tillvaron för utländska chaufförer efter införandet av mobilitetspaketets regler kring den ordinarie veckovilan ska förbättras. Men åkaren Thomas Andersson Dahlén menar att regelverket idag inte är möjligt att efterlevas i Sverige.

I mobilitetspaketet finns återvändandekrav på fordonet till registreringsland var åttonde vecka och chaufförerna ska av åkerierna erbjudas att återvända hem var fjärde vecka. Låt oss stanna till vid hur det ser ut för chaufförernas återvändande och då inte minst de ordinarie veckovilorna som numera inte får tas i lastbilshytten.

Thomas Andersson Dahlén har varit företagare sedan 1986 och startade åkeri 1997. Tillsammans med fru Susanna Andersson Dahlén har de idag sitt hem både i Spanien och Sverige. De arbetar tillsammans i åkeriets sista ekipage som går i internationell trafik. Thomas har många funderingar kring hur mobilitetspaketet fungerar i praktiken och om det ens är möjligt att uppfylla kraven i mobilitetspaketet. Han tar upp den ordinarie veckovilan som inte längre får tas ut i lastbilhytten.

Thomas är väl medveten om att anledningen till att den ordinarie veckovilan inte får tas ut i hytten är för att förare inte i månader ska tvingas leva i sina lastbilshytter och att om de utländska åkerierna efterlever det kravet, fördyrar det deras verksamhet i Sverige och jämnar till viss del ut den ojämlika konkurrensen.

Icke desto mindre måste det finnas en rimlig möjlighet att efterleva de nya kraven och där menar Thomas att det haltar. Han menar att mobilitetspaketet i detta har gått före utvecklingen av verkligheten.
– Man kan inte bygga ett fint bostadsområde på en ö utan att det finns en bro eller i det minsta en färjeförbindelse dit för att platsen ska kunna användas, säger han.

För så menar han det ser ut. Han frågar sig var alla lastbilsparkeringar som kan erbjuda säker parkeringen så att man törs lämna lastbilen och som har boende att erbjuda, det finns egentligen?

Inom EU byggs det för närvarande ett antal stora lastbilsparkeringar med dygnet-runtbevakade parkeringsplatser och adekvat boende för förarna jämte dusch och mat. Så ser det inte ut överallt och definitivt inte i Sverige.
– Hur ska utländska åkerier kunna efterleva mobilitetspaketets regler rörande den ordinarie veckovilan om det saknas faciliteter i Sverige, säger Thomas.

Thomas kör idag i internationell trafik och upplever det som att det endast är i Sverige det kontrolleras var den ordinarie veckovilan tagits ut.
– I alla tider har vi kunnat sova tryggt i våra fordon och med sanitära faciliteter och mat i anslutning till parkeringen, fungerar det utmärkt, säger han.

Han menar inte att det är okej att man sover i hytten månadsvis och förstår givetvis anledningen till mobilitetspaketets beslut om var den ordinarie veckovilan ska tas ut.
– Samtidigt måste det ju finnas i alla fall en rimlig möjlighet att kunna efterleva regelverket, avslutar Thomas Andersson Dahlén.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-25 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: