Strejker och många tomcontainers skapar oro

Det fortsätter att vara oroligt på containersidan som nu utsätts för ytterligare påfrestningar. Det är leveranskedjan mellan Asien och Europa som återigen utsätts för mer tryck. Det finns flera anledningar till detta och en av dessa är att det nu strejkas i Storbritannien.

Europas överbelastade försörjningskedjor kämpar med trafikstockningar och tomma containrar som hopar sig. Läget blir nog inte bättre än på länge. Det är två brittiska hamnar som berörs av strejker; Liverpool till den 3 oktober och Felixstowe från 27 september till 3 oktober. Arbetet avbröts också i mitten av september i två av Asiens största containerhamnar, Shanghai och Ningbo, på grund av en tyfon.

Avbrotten gör att det blir förseningar på linjerna från Kina till Europa under högsäsongen före jul, enligt den Hamburg-baserade internetplattformen Container xChange.

Lastfartyg omdirigeras till andra hamnar i Europa och Storbritannien vilket ökar trycket på hamnar i Bremerhaven, Hamburg, Rotterdam och andra viktiga hamnnav, säger Christian Roeloffs, vd för Container xChange.

Containerrederier som Maersk har anpassat sina tidtabeller i enlighet med detta genom att fartygen accelereras eller försenas och anlöp ställs också in. Depåer överbelastade med tomma behållare blir ännu mer ineffektiva till följd av strejkerna eftersom verksamheten avbryts under arbetskonflikter, sade Roeloffs till tyska Eurotransport.

Med försenade returer av tomcontainers från Europa till Kina, ökar svårigheterna inom Asien-Europatransporter i en tid då rutten traditionellt sett är mycket trafikerad.

Det är inte endast strejkerna, utan även extrema väderförhållanden och allmän inflation som skapar oro i branschen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-27 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Containerbrist Containerfrakt Containerrederi Hamnstrejk