KD: ”Lastbilen är helt avgörande för vårt moderna samhälle”

Den 11 september är det dags för alla röstberättigade att gå till valurnorna. Proffs har bjudit in samtliga riksdagspartier att skriva om hur de ser på vägtransportbranschen och hur de avser att arbeta med branschfrågorna under nästa mandatperiod.
Den här artikeln är författad av Kristdemokraterna.

80-90 procent av alla transporter sker på väg. De flesta godstransporter sker med lastbil även om godset i vissa fall även har transporterats på tåg eller fartyg. Det är därför viktigt att alla delar i kedjan fungerar, men i detta sammanhang lyfter jag lastbilen och riktar mig till alla er som kör lastbil eller driver åkeri.

I vårt budgetförslag inför 2022 var vi det partiet som satsade mest på drift och underhåll av vägar. Dessa satsningar finansierar vi genom att säga nej till ett dyrt och ineffektivt höghastighetståg.

För oss är det viktigt att vi har fungerande transporter i hela landet! Med begreppet ”Hjärtlandet” vill vi lyfta fram alla de som bor och verkar på Sveriges landsbygd samt i mindre städer och samhällen. Även dessa delar av landet måste ha möjlighet till effektiva vägtransporter. Det enskilda vägnätet måste prioriteras.

Svensk åkerinäring har under många år pressats hårt av utländska åkerier som använder underbetald arbetskraft, som inte följer kör- och vilotider, kör med undermåliga fordon, överträder hastighetsbegränsningarna samt kör med ej miljöklassat drivmedel. En del av dessa frågor fick vi möjlighet att hantera när regeringen i våras lämnade ett förslag till ny lagstiftning som handlade om en skärpning av lagen avseende polisens möjlighet att klampa fordon.

Tyvärr föreslog inte regeringen att klampning skall vara tillåten fram till dess att sanktionsavgift är betalad eller annat fel åtgärdats.

För oss i KD är det självklart att klampning skall gälla fram till dess man gjort rätt för sig och vi lyckades att förhandla fram en uppgörelse i riksdagen där vi fick till ett tillkännagivande som ger regeringen i uppdrag att komma fram med ett lagförslag som ger polisen dessa rättigheter. Att klampningen är tidsbegränsad till 36 timmar blir orättvist för svenska åkare som kommer att ”jagas till världens ände” för att betala skatter, avgifter och följa trafikreglerna samtidigt som utländska åkare kan strunta i detta.

Lika villkor är ett krav inom alla branscher. Tyvärr har vi i Sverige närmast en tradition av att myndigheter ställer högre krav på våra egna företag än på företag utomlands som vi importerar ifrån. I åkeribranschen tas det till ytterligare en nivå då ni svenska åkare från arbetsplatsen, alltså ratten, kan se hur ni utsätts för olaglig konkurrens.

Vår politik vill ta ett helhetsgrepp för att uppnå ”en god myndighetsutövning”. Representanter för myndigheter ska helt enkelt se vad som är möjligt att tillåta enligt lagstiftningen istället för att se hur mycket som går att begränsa enligt lagstiftningen, EU-direktiv ska införas i likhet med hur andra länder gör, inte hårdare.

För att komma åt illegala utländska transporter vill vi förstärka tullen, som också måste ha ett tätt samarbete med polisen. I början av augusti var vi i kontakt med en polis som arbetar med internationella brottsnätverk. De ser nya områden, kopplat till åkeribranschen, där de internationella brottslingarna gör pengar, samtidigt som de konkurrerar ut seriösa åkare. När vi i valet lyfter trygghet är det inte bara kopplat till skjutningar i gängmiljö, vi vill skapa trygghet även när det gäller ordningen i åkeribranschen.

KD har fått kritik för förslaget att sänka reduktionsplikten, vissa menar att vi inte tänker på klimatet men genom att inte tvinga svenska åkare, lantbrukare, maskinentreprenörer och privatpersoner att slåss om biodrivmedlet kan det istället användas i andra delar av världen, till exempel där det tillverkats. Klimatet har inga gränser så klimatnyttan blir exakt lika stor men kostnaden för er åkare blir lägre. Våra förslag om sänkt reduktionsplikt och skattejusteringar skulle sammantaget ge ett sänkt dieselpris på omkring 9 kr/l.

När det gäller miljö och klimat vill vi se möjlighet till längre och tyngre fordon så att ni får med er mer i varje transport. Vi vill också bygga ut antalet laddplatser för att möjliggöra för er som redan gjort, eller står i startgroparna för, att elektrifiera er lastbilspark.

Låt mig sluta där jag började; vi måste förbättra våra vägar och inte sänka hastigheterna om vi skall ge våra medborgare och företag goda förutsättningar att bo och verka i hela landet.

Magnus Jacobsson, Kristdemokraterna
Vice ordförande i trafikutskottet

Läs mer:

Alla hittills publicerade artiklar i vår serie ”Vägval 2022” kan du läsa här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-24 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Kristdemokraterna Vägval 2022