Var tredje svensk har någon i sin närhet som oombett ger råd och instruktioner när de kör bil. Var tredje svensk har någon i sin närhet som oombett ger råd och instruktioner när de kör bil.

Kvinnliga bilförare får oftare kommentarer från passagerare – men de kommenterar också mest

Var tredje svensk har någon i sin närhet som oombett ger råd och instruktioner när de kör bil. Kvinnliga förare tycks vara mer utsatta än manliga. Samtidigt verkar kvinnor vara de som kommenterar andras körning oftast. Circle K har tagit reda på mer om fenomenet ”back-seat driver” genom en undersökning med Kantar Sifo.

Nästan var tredje svensk (29 %) uppger att de har någon sin närhet som brukar kommentera, ge instruktioner eller råd, alltså agera back-seat driver, när de kör bil. Kvinnor drabbas av detta i högre utsträckning (32 %) än män (26 %).

Undersökningen visar också tydliga skillnader bland åldrarna. Ju yngre man är, desto vanligare tycks det vara att passagerarna kommenterar körningen. I åldrarna 18–34 är det hela 35 procent som stött på en back-seat driver, att jämföra med 23 procent hos 56–79-åringarna.

Fenomenet med ”back-seat driving” är kanske inget som brukar uppskattas, säger Erika Söderlund, kommunikationschef på Circle K.
– Men uppenbarligen är det vanligt förekommande. Eftersom vi är nyfikna på livet i bilen ville vi dels ta reda på hur svenskarna beter sig mot varandra, och dels undersöka hur man påverkas som förare, säger hon.

Det man som förare stör sig på mest är när passageraren fäller allmänna kommentarer kring körningen (31 %), kritiserar hastigheten man kör i (23 %) samt att skriker och kommenterar händelser under körningen (21 %). Även här tycks det finnas skillnader mellan könen, exempelvis gällande kommentarer kring hastigheten där männen oftare får kritik (25%) än kvinnorna (20 %).

Fenomenet med back-seat drivers skiljer sig en del runt om i landet. Överlägset flest hittas i Norrbotten där hela 43 procent uppger att de har någon i sin närhet som brukar ge kommentarer och instruktioner om körningen, att jämföra med riksgenomsnittet på 29 procent. Minst vanligt, med god marginal, är fenomenet på Gotland där endast 9 procent av gotlänningarna har råkat ut för en back-seat driver.

Vem i ens närhet är det då som oftast agerar back-seat driver? Enligt undersökningen hamnar ens partner (68 %) på ohotad förstaplats. På andra plats hittar vi pappa (19 %) tätt följt av mamma (17 %).

Att endast 29 procent uppger att de har en back-seat driver i sin närhet är egentligen förvånande. I alla fall när frågan blir omvänd, det vill säga om man själv brukar kommentera andras körning. Här uppger hela 85 procent att de gett kommentarer av något slag i egenskap av medresenär.

Lite paradoxalt, med tanke på att kvinnorna oftast drabbas av kommentarer, är att just kvinnor också tycks kommentera mest. 90 procent av säger att de kommenterar andras körning vilket ska jämföras med männens 79 procent.

Påverkar medresenärernas kommentarer och instruktioner förarens körning? Enligt undersökningen menar mer än var femte bilist (21 %) att deras körning påverkas på ett negativt sätt. Även här är det kvinnor som tycker det är mest störande (25 %) jämfört med män (18 %).

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-01 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Back-seat Driver Bilkörning Cirkle K Trafiksäkerhet