Trafikverket ska ta fram handlingsplan för att motverka brottslighet

Regeringen gör just nu historiskt stora investeringar i transportinfrastrukturen. Trafikverket får därför i uppdrag att redogöra för hur myndigheten arbetar mot brottslighet i samband med bland annat upphandlingar, för att förhindra att kriminella får del av dessa pengar. Trafikverket ska också upprätta en handlingsplan för arbetet framåt.

– När regeringen nu gör en historisk satsning på infrastrukturen i Sverige ska inte en enda skattekrona gå till skumraskföretag. Jag vill se sund konkurrens mellan seriösa företag. Regeringens satsning mot arbetslivskriminalitet gäller inte minst transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen arbetar med olika åtgärder för att skapa ett arbetsliv utan brott och fusk. I höstas beslutade regeringen att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Delegationen ska bland annat verka samlande och stödjande för att motverka arbetslivskriminalitet och förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige.

Regeringen har vidare beslutat om uppdrag till nio myndigheter om att under 2022–2023 samverka för att motverka arbetslivskriminalitet.

Regeringens uppdrag till Trafikverket är ett led i det fortsatta arbetet för att förebygga sådan brottslighet.

För regeringen är det centralt att de medel som staten tilldelar infrastrukturområdet används effektivt och bidrar till en positiv samhällsutveckling med hög grad av tillit och sammanhållning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 29 augusti 2022.

Allt enligt ett pressmeddelande från infrastrukturdepartementet.

Regeringens övergripande arbete med att motverka arbetslivskriminalitet finns beskrivet på regeringens webbsida.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-24 13:31
Kategori: Nyheter
Taggar: