Foto: Robert Persson. Foto: Robert Persson.

Kommunen undersöker lastbilsparkering

Marken till en nerlagd minkfarm utmed den lilla vägen har blivit en lastbilsparkering. Den information vi får till oss gör gällande att det både tvättas och servas fordon på platsen. Är verksamheten lagligt eller inte? Det frågar vi kommunen som nu har inlett en undersökning.

Vi får ett tips om en lastbilsparkering i Halland som ligger strax söder om Yngeredsfors mot Sjönevad. Det handlar om en nerlagd minkfarm som används för uppställning av såväl trailers som dragbilar. Under helgerna syns inte sällan ett tjugotal fordon på platsen där det enligt uppgift även servas och tvättas.

Eniros flygfoto bekräftar att lastbilsekipage nyttjar platsen och filmen vi får oss tillsänd bekräftar att platsen är en aktiv lastbilsparkering. På platsen ser vi att ett par byggnader uppförts, men vilken funktion dessa har återstår att få veta.

Att platsen används på det sätt som beskrivs betyder inte per automatik att det är otillåtet, men för att få svar på frågor vi har, kontaktar vi kommunen i Falkenberg som inte känner till parkeringen.

Nu har man har inlett en undersökning.
– Initialt är vår bedömning att verksamheten inte är anmälningspliktig till oss utan det blir en så kallad u-verksamhet. Vi kommer att genomföra någon form av tillsyn på platsen efter att vi har fått kontakt med fastighetsägaren som ska beskriva vad det är för verksamhet som är tänkt att bedrivas på platsen, säger Per-Ola Svensson, biträdande miljö- och hälsoskyddschef på Falkenbergs kommun.

Det finns alltså även miljöfarlig u-verksamhet som varken är anmälnings- eller tillståndspliktig, men verksamheten ska följa kraven i miljöbalken och kommunens miljönämnd eller motsvarande utövares tillsyn.

Om er tillsyn tillsammans med fastighetsägarens information påvisar att det förekommer användning av kemikalier och drivmedelshantering, vad kommer det i så fall att ha för betydelse för hur ni ställer er till verksamheten?
– Hantering av kemikalier och drivmedel får bara bedrivas på ett sätt som stämmer överens med miljöbalken. Gör man på något annat sätt får vi fatta beslut som reglerar verksamheten i enlighet med lagstiftningen, avslutar Per-Ola Svensson.

Se filmen från platsen

Foto: Robert Persson

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-11 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: