Det blir inga böter om man under färd talar i telefon – om du åker kollektivt. Det blir inga böter om man under färd talar i telefon – om du åker kollektivt.

Bilfria söndagar i Danmark – ett förslag för sänkt drivmedelsförbrukning

Den akuta bristen på olja och de ovanligt höga bränslepriserna ger upphov till nya förslag för att sänka bilarnas bränsleförbrukning. IEA har offentliggjort förslag som bland annat bilfria söndagar. Ett annat förslag är: Kör som i Ungern.

Danmark beskriver situationen som den ”perfekta oljestormen” som drabbar Danmark och resten av världen just nu. Kriget i Ukraina innebär en bojkott av rysk olja som annars står för 10 miljoner fat om dagen eller 10 procent av den globala världskonsumtionen, Irans oljekällor ligger vilande på grund av bristande kärnkraftsavtal med USA och OPEC-länderna håller tillbaka på oljeproduktion. I kombination med en akut och stigande oljeefterfrågan inom industrin över hela världen, driver det upp de globala bränslepriserna.

En snar lösning på situationen finns inte i sikte och frågan är vad konsumenterna själva kan göra för att stävja bränsleförbrukningen och eskalerande priser?

International Energy Agency (IEA) har precis offentliggjort tio förslag för att minska oljeförbrukningen över hela världen. Det inkluderar bilfria söndagar, något som praktiserades under oljekrisen i Danmark 1973. Enligt IEA skulle hela initiativet i bästa fall kunna minska efterfrågan på olja med totalt 3 miljoner fat varje dag om alla högindustrialiserade länder genomför planen.

Varje dag produceras 100 miljoner fat olja över hela världen och man kan säga att en besparing på 3 miljoner fat inte är mycket i den totala beräkningen. Ändå är det viktigt att konsumenterna börjar någonstans och själva blir en del av lösningen om stigande oljepriser ska hållas nere.
– Samtidigt är mindre bilkörning bra för klimatet, säger John Gantzhorn, teknisk konsult på Applus Bilsyn, som de senaste veckorna har kommit med förslag på hur bilister själva kan minska sin bensin- eller dieselförbrukning.
Andra exempel som tas upp är att ha koll på däcktryck, motorinställningar och att montera av takräcket.

Förutom att göra kollektivtrafiken billigare, föreslår IEA också att exempelvis öka samåkningen, sänka hastigheten på motorvägen med tio kilometer i timmen och uppmuntra människor att arbeta hemifrån tre dagar i veckan. Sistnämnda skulle i ett slag minska oljeförbrukningen per dag med 500 000.

Ett annat förslag som nyligen lades, kommer från energiexperten från World Economic Forum, Maciej Kolaczkowski. Enligt Kolaczkowski skulle EU inte alls behöva importera olja från Ryssland om alla EU-medborgare anpassade sin konsumtion av bilkörning till medelnivån i Ungern. Ett uttalande från de två samverkande databaserna, Odyssee och Mure som samarbetar med EU, visar att ungrarnas bilkörning ligger 25 procent under danskarnas.

Enligt Odyssee-Mure körde danska bilister i genomsnitt 13 157 km 2019, medan ungerska bilister körde 9 925 km. En betydande förklaring till Ungerns mindre bilkörning är att ungrare använder mer kollektivtrafik, enligt siffrorna.

Att köra en kvart mindre är ett tufft initiativ som kommer att slå särskilt hårt mot familjer där bilen är en viktig förutsättning för att få vardagen att fungera. Särskilt på Jylland där bilisterna kör längre på grund av de större avstånden mellan bostad, skola, arbete och fritidsaktiviteter jämfört med huvudstaden och de större städerna.
– Vi uppmanar bilägare att tänka på hur de kan köra var och en med försiktighet och på så sätt minska sin bränsleförbrukning. Om vi ​​alla anstränger oss kommer det att minska risken för ytterligare prisökningar, avslutar John Gantzhorn och Applus Bilsyn uppmanar till att cykla, gå eller att låta bilen stanna hemma.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-21 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bensin Bränsleförbrukning Diesel Drivmedelsbrist IEA Kollektivtrafik Oljekris