Smart snöröjning är en del av kommunens digitala utveckling, som skapar flexibilitet och skräddarsydda rutter. Foto: Getty. Smart snöröjning är en del av kommunens digitala utveckling, som skapar flexibilitet och skräddarsydda rutter. Foto: Getty.

Smart snöröjning i Piteå med hjälp av sensorer

Nu när vintern har kommit och snön börjat falla, är det viktigt att hålla gator och vägar framkomliga och säkra. Piteå kommun håller just nu tillsammans med PiteEnergi, på att utreda möjligheterna att kunna effektivisera och optimera snöröjningen och halkbekämpningen med hjälp av smarta sensorer.

Piteå kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på cirka 400 km gator samt cirka 120 km gång- och cykelvägar i Piteå. Idag används tre mätplatser för att samla data om nederbörd, temperaturer och luftfuktighet vilket ligger till grund för planeringen av snöröjning och halkbekämpning.

Med hjälp av trådlösa sensorer och PiteEnergis sensornät, finns möjlighet att mäta både nederbörd, snödjup och snökvalité i realtid. Det smarta sensornätet använder en teknik som kallas LoRaWAN och är en standardiserad teknik för säker, trådlös dataöverföring inom IoT (Internet of Things).

Projektet är en del i kommunens digitala utveckling, säger Micael Kemi, gatuchef Piteå kommun.
– Tidigare har vi kört mycket förutbestämda områden, men med den här lösningen får vi en helt annan flexibilitet och kan skapa mer skräddarsydda rutter. Det innebär att vi kan använda våra resurser där de bäst behövs, säger han.

Piteå kommun och PiteEnergi ser sensorer och IoT som en viktig del i arbetet att kunna bidra till ett hållbart Piteå. Tillsammans vill de skapa mervärden för piteborna i hela kommunen och med detta projekt skapar de bättre förutsättningar för säkra, framkomliga och tillgängliga vägar.

Utvecklingen av tekniska lösningar med sensorer går snabbt.
– Vi ser en ökad efterfrågan på tillgång av data. Vårt sensornät kommer att vara en viktig möjliggörare för att kunna utveckla ett ännu smartare Piteå, säger Anders Ådemo, Marknadschef PiteEnergi.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-20 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: IoT LoRaWAN Piteå Kommun PiteEnergi Snöröjning