NTG-ekipage med gods från SCA inblandade i dödsolyckan i Grums

Dödsolyckan i Grums som orsakades av en rattfull förare som framförde ett ekipage för NTG:s räkning lastad med massa från en av SCA;s fabriker, föranleder oss att ställa frågor till såväl NTG som SCA.

SCA får våra frågor inklusive en länk till en del av de artiklar vi genom åren skrivit om NTG och då nämnt NTG vid namn. Svaren kommer snabbt.

Känner ni till att ert gods är inblandat i dödsolyckan i Grums förorsakad av rattfylleri?
– Ja, bilen var lastad med massa från en av våra fabriker, säger SCA.

Har ni varit i kontakt med NTG om detta?
– Ja, vi har en löpande dialog med NTG om det inträffade.

Avser ni att vidta åtgärder?
– Vi för en löpande dialog med åkeriet och inväntar polisens utredning innan vi fattar beslut om åtgärder framåt, säger SCA.

Vi skickar ett antal länkar till SCA om artiklar av mindre smickrande art i vilka NTG nämns vid namn. Varför anlitar ni en sådan speditör?
– SCA anlitar flera olika speditörer och NTG är en av dessa, säger SCA.

Känner ni, mot bakgrund av NTG:s mediala historia, att det är en speditör ni kan ha fullt förtroende för?
– Vi för en dialog med åkeriet och inväntar utredningen. Vi får återkomma till förtroendefrågan när vi har hela bilden kring händelseförloppet och omständigheterna klara för oss, säger SCA.

Avslutningsvis beklagar SCA djupt det inträffade och deras tankar går till den förolyckades familj och till den kvinna som skadades.

Vi har även tillskrivit NTG, men svaren på våra frågor hinner inte komma innan vi publicerar artikel varför vi får anledning att återkomma.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-17 16:04
Kategori: Nyheter
Taggar: