Rundabordssamtal för schysta villkor och kompetensförsörjning i yrkestrafiken

Idag leder Tomas Eneroth ett rundabordssamtal med företrädare för åkerinäring, fackförbund och myndigheter i syfte att diskutera insatser och åtgärder för att förbättra villkoren för yrkesförare och trygga kompetensförsörjningen.

Under mötet kommer de inbjudna organisationerna att berätta om sitt arbete för schysta villkor och kompetensförsörjning inom branschen och vilka ytterligare åtaganden och åtgärder som kan genomföras.

– Schysta villkor är en av regeringens högst prioriterade frågor på transportområdet. Vi har varit ledande i arbetet med att få nya regler för kör- och vilotider på plats och att svenska löner ska gälla för alla som utför transporter i Sverige. Jag kommer lyfta frågan om betydelsen av schysta villkor och kompetensförsörjning inom branschen med mina europeiska transportministerkollegor, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Rundabordssamtalet hålls med anledning av de senaste rapporterna om kompetensbrist på yrkesförare inom EU och bristfälliga arbetsvillkor inom åkerinäringen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-02 13:37
Kategori: Nyheter
Taggar: