Transportstyrelsen: Att ”hyra” trafiktillstånd är inte tillåtet

Nyligen berättade vi om en svenskregistrerad dragbil i ett bedrövligt skick och föraren, tillika åkaren, hade begått flera överträdelser. Det blev bland annat böter för föraren. Det som sticker ut är det föraren berättar för bilinspektör Mats Larsson. Transportstyrelsen förklarar att det inte är helt lätt att återkalla trafiktillstånd.

Åkeriet i Halmstadsärendet har inget eget trafiktillstånd. Mats Larsson säger i artikeln: ”Föraren berättar att han har ”hyrt in sig” på ett trafiktillstånd hos företaget i Angered och för det betalar han en viss procent på inkört belopp efter att dieseln är betald.”

Hur ställer sig Transportstyrelsen till sådan ”business” och kan ett företag förlora trafiktillståndet om sådant upptäcks?

Transportstyrelsen gör kristallklart att det inte är tillåtet att ”hyra ut” eller ”låna ut” sitt trafiktillstånd till någon annan. Ägaren till den aktuella dragbilen i Halmstad ansökte om tillstånd för godstrafik 2018, men fick avslag och 2019 fick ägaren en olämplighetstid på grund av hans belastningsregister. Han får inte bedriva yrkesmässig trafik till och med 14 juni 2022.

Detta löser åkaren med att ”hyra” ett trafiktillstånd av ett annat företag. Den som har trafiktillståndet och därmed nyttjar fordonet, är också den som är ansvarig för hur fordonet används och är även den som ska fakturera körningarna som utförs.
– Det är ganska svårt att kontrollera vem som i verkligheten planerar och fakturerar en transport, säger Transportstyrelsen.

I vårt redaktionella arbete stöter vi inte sällan på åkerier som upprepade gånger begår överträdelser som resulterar i sanktioner för exempelvis kör- och vilotidsbrott, något som många i branschen tycker inte borde rymmas i ”det goda anseendet”, men ändå tar det lång tid innan Transportstyrelsen agerar.
– Grunden för att inte ingripa direkt mot tillståndet finns i EG-förordning nr 1071/2009, artikel 13.1 a) och att Transportstyrelsen för närvarande medger att företag som riskerar att inte uppfylla kravet för sitt tillstånd enligt artikel 3 (EG 1071/2009) ges möjlighet att byta trafikansvarig, säger Transportstyrelsen.

Skulle företaget återigen bli påkommet med att ha tillsatt en trafikansvarig som brister i det goda anseendet eller i yrkeskunnandet, anser Transportstyrelsen att möjligheten till utbyte är förverkad och att tillståndet ska återkallas direkt.
– Det kan även tilläggas att den som förklaras olämplig inte får ha en sådan roll i företaget att den omfattas av prövningen för tillståndet, avrundar Transportstyrelsen.

Det finns ärenden då Transportstyrelsen kan och har återkallat trafiktillstånd direkt, men då har företagets ageranden inte endast handlat om vad som ryms i det goda anseendet, men där uthyrning av trafiktillstånd kan ha varit en del. Det finns även andra graverande företeelser som kan leda till ett direkt återkallande av trafiktillstånd

Vad beträffar det företag, som enligt vad vi erfar, har hyrt ut sitt trafiktillstånd till den aktuella åkaren i Halmstadsärendet, är saken inte utagerad ännu varför vi får återkomma.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-17 16:03
Kategori:
Taggar: