Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti. Foto: Rederi AB Gotland

I augusti öppnar ny färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock

Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti och kommer att transportera både gods och passagerare mellan Nynäshamn i Sverige och Rostock i Tyskland. Den nya linjen möjliggör för minskade utsläpp genom överflyttning av gods från land till sjö, skriver rederiet i ett pressmeddelande.

I ett första steg trafikeras linjen med ett fartyg med avgångar från Nynäshamn på måndagar, onsdagar och fredagar. Avgångarna från Rostock sker tisdagar, torsdagar och lördagar. Planen är att sedan utöka trafiken till två fartyg, vilket innebär daglig avgång i båda riktningarna. Vissa avgångar kommer också att angöra Visby.

Turen tar 18 timmar, med avgång 19:00/19:30 och ankomst nästkommande dag vid 13:00/13:30.
– Med Hansa Destinations får kunder nu ytterligare ett alternativ att frakta gods mellan Stockholmsregionen och norra Tyskland. Den nya linjen kommer årligen kunna flytta över 75 000 lastbilar från land till hav och därigenom minska utsläppen från transporterna, säger Håkan Johansson, vd på Rederi AB Gotland.

Linjen är en del av Rederi AB Gotlands satsning på mer miljövänliga transportlösningar inom sjöfart. Tidigare i år lanserades en klimatfärdplan för Destination Gotland liksom bolaget Gotland Tech Development med uppgift att driva teknisk utveckling mot en hållbar sjöfart.

Överflyttning av godstrafik till sjövägen mellan Rostock och Nynäshamn kommer att minska utsläppen med minst 20 procent, skriver rederiet i sitt pressutskick.

Den nya linjen kommer även att förse godsaktörer med ett kostnadseffektivt transportalternativ som kommer öka både flexibiliteten och effektiviteten. Genom att lastbilschaufförerna kan ha sin vilotid ombord på fartyget, har chaufförerna möjlighet att köra längre sträckor direkt vid ankomst till Rostock eller Nynäshamn.

Linjen har erhållit ett statligt stöd (ekobonus) i uppstartsfasen för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Hansa Destinations är det största projektet som får ekobonus-stöd med syftet att nå Sveriges klimatmål.

Hansa Destinations blir en systerverksamhet till Destination Gotland och linjen lanseras i samarbete med Sartori & Berger, försäljningsagent mot fraktmarknaden.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-16 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Färjelinje Godstrafik Hansa Destinations Nynäshamn Rederi AB Gotland Rostock Sjötransporter