”Fossila bränslen måste förbjudas 2030”

Det säger Naturskyddsföreningen, NSF. Vi kan inte vänta till år 2040 med att fasa ut fossila bränslen om vi ska klara Parisavtalets klimatmål. Det skriver Naturskyddsföreningen i en kommentar till utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbudet mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar som presenteras idag. Förbudet mot försäljning av nya fossila bilar måste också genomföras till 2030.


Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.
– Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Att förbjuda fossila bränslen och försäljning av nya fossilbilar är ett måste om vi ska klara våra klimatmål, och det måste ske snart, säger hon.

Naturskyddsföreningen välkomnar att utredningen visar att det krävs tydliga politiska beslut för att nå framtida klimatmål. Det är också bra att ett datum föreslås för när fossila bränslen ska vara helt utfasade. Dock är år 2040 alldeles för sent. Dessutom måste utfasningen av de fossila bränslena formuleras som ett förbud för att helt försvinna från marknaden, enligt Naturskyddsföreningen.

De fyra partierna gick i januariavtalet ut med att nybilsförsäljningen av fossila bilar skulle förbjudas till 2030, och nu när utredningen är slutförd är det dags för politikerna att gå till handling. Naturskyddsföreningen anser att det både är möjligt och nödvändigt att införa ett nationellt förbud mot nyförsäljning av fossila bilar till 2030 istället för att invänta ett EU-förbud.

David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen, säger att en rad andra länder inom EU har föreslagit datum för stopp av nya fossila bilar. Exempelvis har Norge satt datum till 2025 och Nederländerna och Irland till 2030. Även Volvo cars välkomnar ett förbud. Sverige borde inte vara sämre, säger han.

Naturskyddsföreningen välkomnar att effektivisering av transporter, alltså mindre bilism, lyfts upp i utredningen, och att elektrifiering inom transportsektorn är huvudspår. Biobränslen ska endast användas där alternativ saknas.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-02 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: