Det förekommer hot och våld inom de flesta yrkesförargrupper. Fotograf: Johnér bildbyrå. Foto: Scandinav

Yrkesförare – hot och våld vanlig orsak till allvarliga arbetsolycksfall

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall för yrkesförare är en fallolycka. Hot och våld är en annan vanlig orsak. Yrkesförare har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela arbetsmarknaden. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bland yrkesförare.


Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring, har varit med att ta fram rapporten, säger att fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall för yrkesförare, men en annan vanlig orsak till allvarliga arbetsolycksfall för yrkesgruppen är hot och våld.

För kvinnor står hot och våld för 9 procent av de allvarliga arbetsolycksfallen. Motsvarande siffra för män är 6 procent.
– Yrkesförare utgör en viktig samhällsfunktion och yrkesgruppen sysselsatte år 2019 drygt 100 000 personer. Statistiken visar att yrkesförare har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela arbetsmarknaden, säger hon.

För buss- och spårvagnsförare och taxiförare, med flera, utgör hot och våld en större andel av de allvarliga arbetsolycksfallen än för övriga yrkesförare.
– Hot och våld står för över en fjärdedel av de allvarliga arbetsolycksfallen för dem. Det kan handla om att man utsätts för hot och våld från till exempel aggressiva passagerare eller allmänheten, säger Elin Henriksson.

En taxiförare som råkat ut för ett allvarligt olycksfall berättar att kunderna vägrade att betala. De sparkade på bilen. När han klev ur bilen attackerade de honom. En spårvagnsförare berättar att hen blivit hotad till livet av en drogpåverkad person när denne inte fick kliva ombord på spårvagnen.

Inom transportbranschen kan Proffs konstatera att det förekommer hot försök till övergrepp mot såväl kvinnor som män.

Elin Henriksson avrundar.
– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger hon.

Rapporten som presenterades den 19 maj i år, bygger på försäkringsärenden för yrkesförare och visar statistik för åren 2015 – 2019. Du finner hela rapporten här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-19 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: