Foto: Katja Kircher, VTI

VTI-simulator i studie om hur förare påverkas av CO2

Förhöjda men måttliga koldioxidnivåer, sådana som ofta kan uppstår i fordon, kan påverka människor negativt. Vilka effekter olika koldioxidnivåer kan ha på hälsotillstånd och prestation, det håller nu VTI-forskare på att undersöka med hjälp av en av institutets körsimulatorer.


Koldioxidnivåerna vi mäter är inte farliga i sig, men kan vara avgörande vid bilkörning, säger Ignacio Solís Marcos, forskare på VTI.

Ännu har ingen tagit reda på sambandet mellan de slutsatser olika utländska forskarstudier drar, nämligen att även låga halter koldioxid som inte är hälsofarliga kan försämra prestationen och att koldioxidhalterna kan vara höga i fordon. Höga koldioxidhalter kan bero på flera saker, så som luftcirkulationen, hur många som reser i fordonet, hur länge och hur snabbt fordonet kör.

Även om försökspersonerna inte kommer att utsättas för hälsovådliga koldioxidnivåer, är det angeläget att experimentet sker i en trafiksäker miljö. Därför är simulatorn att föredra framför bilkörning på riktigt i utemiljö, berättar Ignacio Solís Marcos.

Sammanlagt 32 vuxna förare ska under två dagar utföra vardera två körtest vid simulatorn. Samtidigt kommer deltagarna att få lyssna på och lösa en koncentrationskrävande uppgift. Före körtestet får deltagarna även göra ett kognitivt test på en dator för att kontrollera deras uppmärksamhetsnivå.

Ignacio Solís Marcos igen.
– Resultaten av detta projekt kommer att bidra till att förstå koldioxidens roll som en potentiell riskfaktor för förarens prestanda och trafiksäkerheten. Simulatorstudien kommer också att avgöra vilka koldioxidnivåer som ska undvikas i fordon, säger han.

Experimentet sker i samarbete med Senseair AB, ett företag som vill utveckla sensorer som ska kunna varna för höga koldioxidhalter vid bilkörning.

Hur miljöfaktorer påverkar förarens prestanda är viktigt för att skapa ett säkert transportsystem för alla trafikanter. Projektet ingår i SAFER, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, ett kompetenscenter för säker mobilitet, där VTI är en partner. Projektet finansieras av Vinnova och kommer att slutföras i mars 2022.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-11 08:59
Kategori: Nyheter
Taggar: