Till vänster trafikpolis Lars Österberg. Till höger Jörgen Nilsson från Halland.

Kristdemokratiska motioner om YKB och beställaransvar

Jörgen Nilsson, Vallberga, Lars Österberg, Hudiksvall och Benjamin Nordström, Sandviken, har engagerat sig extra i transportbranschen. Lars Österberg känner många igen som trafikpolis i sitt område. De tre har för Kristdemokraterna lagt ett antal motioner varav två ska vi redovisa för här.


I den ena motionen tar de upp Yrkeskompetensbeviset (YKB) för yrkesförare. Något som ofta omtalas som att ”vi i Sverige måste faktiskt gå utbildningen medan andra från Östeuropa kan köpa beviset”. Hur sant det är, kan vi inte bevisa. Men motionärerna vill se en översyn av gällande YKB.

De inleder motionen med att berätta att ”vi har all anledning att känna oss stolta svenska lastbilschaufförer och deras stora kompetens. Yrkeskompetensbevis kom till för att alla lastbilschaufförer i EU skulle ha samma yrkesgrund.”

2009 blev det lag på att alla yrkesförare som transporterar gods i fordon över 3,5 ton ska ha YKB. Utbildningen ska enligt förordning bedrivas såväl teoretiskt som praktiskt. I de praktiska delarna ser motionärerna ett behov av att vissa delar, såsom lastsäkring och körning med rationell bränsleförbrukning, måste säkerställas.

De vill att Kristdemokraternas partistyrelse ska verka för att yrkeskompetensens praktiska delar kvalitetssäkras i fortbildningskurserna. Man vill också att partistyrelsen ska verka för att distansutbildningen utökas till att gälla tre delkurser.

Motionärerna adresserar i en annan motion även beställaransvaret och inleder där med: ”långt land och med det stora avstånd för de mycket viktiga transporterna. Åkerierna som transporterar dessa varor går dock på knä på grund av osund konkurrens.”

De berättar i motionen om lönedumpning och hur det bidrar till att den svenska åkerinäringen har svårt att överleva, om att förare lovas ”guld och gröna skogar” i Sverige, men när sanningen uppenbarar sig, ”tar de till alkohol eller andra substanser för att döva sin ångest.”

”Fri frakt finns inte”, skriver de också. Den så kallade ”fria frakten” kan direkt kopplas till dumpade frakter.

Hur andra länders åkerier kan vinna dessa transportavtal, skriver motionärerna beror på att flera av dessa åkerier inte följer lagen om exempelvis kör- och vilotider, vilket kan få katastrofala konsekvenser för trafiksäkerheten. Lastsäkring är ett annat sådant problem samt lastbilens trafiksäkerhet.

Beställaransvaret ska verka för att den som köper en transport ”ska vara skyldig till att se till varan är fraktad på ett sådant sätt att trafiksäkerheten, lagar om cabotage samt att chaufförslönen inte är hotad.” Beställaransvaret vill motionärerna även ska omfatta speditörerna via ett ”dokument som följer med hela vägen ifrån säljaren av varan fram till mottagaren.”

Motionärerna yrkar att partistyrelsen ska verka för att en utredning om beställaransvar tillsätts för att säkerställa att svenska lagar och föreskrifter inom transportsektorn efterföljs.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-07 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: