DSV-domen: ”Regeringen borde lyssnat på juridiska experter”

Hovrätten friade DSV Road AB för brott mot beställaransvaret. Det var väntat. Jurist Tommy Pilarp säger: ”Domen underkänner Transportstyrelsens vägledning och likaså infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) tvärsäkra uttalanden om det skärpta beställaransvaret.” Våra frågor till infrastrukturministern besvaras mycket kort.
- Jag får en obehaglig känsla som säger mig att ministern inte vet vad som är anledningen till den friande domen, säger Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.


Den 5 maj friade hovrätten DSV från brott mot beställaransvaret, ett utfall som var väntat. Det har hela tiden handlat om huruvida Transportstyrelsens vägledning håller juridiskt – och det gör den alltså nu inte. Det beror på att lagstiftaren inte i lag preciserat vad som är tillåtet och otillåtet.
– Man har alltså börjat i fel ände. Istället för att skärpa beställaransvaret så skulle man så klart ha börjat med att precisera i lagtext vad som är förbjudet. Och det har man fortfarande inte gjort, säger Tommy Pilarp.

Vi vänder oss till Transportstyrelsen och skickar såväl artikeln om den fällande domen som domen i sin helhet. Hur ser de på domen, vad kommer att hända nu och hur kommer det att påverka polisens arbete framledes?

Svaren får vi vänta på eftersom även om Transportstyrelsen har läst domen, vill de först analysera den ordentligt. Domen och dess påverkan är av sådan vikt att den kräver att analyseras ordentligt av sakkunniga hos Transportstyrelsen innan den kan kommenteras.

När vi skickar samma material till infrastrukturminister Tomas Eneroth och ber honom kommentera domen, kommer emellertid svaret snabbt.
– Beställaransvaret infördes för att skapa bättre ordning och reda i transportbranschen och förhindra osund konkurrens. Om det finns behov av att skärpa beställaransvaret och förtydliga reglerna kommer jag inte tveka att gå vidare med det, säger han.

Vi frågar då om inte hovrättens dom redan här och nu visar att det faktiskt finns ett behov av att vidta åtgärder? Och hur kunde skärpningen bli så urvattnad redan från början? Gjordes inga undersökningar innan skärpningen genomfördes och tittade ni inte på hur Danmark löst det?
– Ber att få hänvisa till den kommentar ni har fått, svarar pressekreteraren Lovisa Alm.

Proffs chefredaktör, Göran Rosengren, är förbryllad över Eneroths svar.
– Jag får en obehaglig känsla som säger mig att ministern inte vet vad som är anledningen till den friande domen, säger han.

Rosengren menar att det inte är några större fel på lagen om beställaransvar.
– Det är ju snarare så att vår nationella lagstiftning inte ger åklagaren någon grund att bygga ett åtal på. Det är alltså i den änden lagstiftaren skulle börja. Att införa tillämpningsföreskrifter. Han har ju uppenbarligen inte lyssnat vare sig på oss eller på andra som har påpekat detta under många, många år, menar han.

Att DSV Road friades är inget som förvånar honom.
– Inte alls. DSV har gjort precis så som regeringen borde ha gjort. De har lyssnat på juridiska experter och andra med insyn och kunskap om hur en lagbok är tänkt att fungera, avslutar Göran Rosengren.

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-07 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: