Foto: Tungvogncenter

Bilinspektören: Danmark är på rätt väg

Vi skrev nyligen om att Danmark har infört ett nytt register för de utländska åkerier som avser utföra kombi- eller cabotagetransporter i Danmark. Det är ett danskt, nationellt beslut, men som banar väg för mobilitetspaketets krav på att anmäla utstationerade förare från och med februari 2022. Kan Sverige göra likadant och bygga ut registret på samma sätt som i Danmark?

 

Vi skrev nyligen om att Danmark som, med tre månaders inkörningsfas, infört anmälningsplikt för utländska åkerier som avser köra kombi- eller cabotagetrafik i Danmark. Vi tog kontakt med bilinspektör Roger Ogemar i Västerås för att fråga om danskarna infört något nationellt eller om det har med EU:s mobilitetspaket att göra.

Roger Ogemar ställer frågan till Tungvogncenter Syd om vad detta handlar om och får till svar att det stämmer att Færdselstyrelsen (motsvarande vår Transportstyrelse) har utvecklat ett nytt system för åkerier, som innebär att åkerier ska registrera sig om de avser utföra cabotage- eller kombitransporter i Danmark. Tungvogncenter Syd bifogar en länk till systemet som finns tillgängligt dygnet runt, men som kräver att man loggar in.

Danmark stödjer sitt beslut om detta register på att det, enligt mobilitetspaketet, under februari 2022 ska införas anmälningsplikt för dem som tänker utstationera förare. Danmark har satt igång detta redan nu, med några extra tillägg genom ett nationellt beslut.

Roger Ogemar ser bara positiva möjligheter med det danskarna har infört och redan nu arbetar med, i väntan på anmälningsplikten för utstationeringen ska träda i kraft.
– Som en bonus får de då även möjlighet att på ett enklare sätt bekämpa otillåtet cabotage och kombitrafik på ett ypperligt sätt. Om Sverige inte anammar detta, får det oss att framstå som ett u-land som tappat kontrollen. Vi har ju redan blivit ifrånsprungna av Norge när det gäller Vadis-systemet, säger han.

Registret för att anmäla utstationerade förare måste vara på plats februari 2022 enligt mobilitetspaketet, men det finns inget, vad Roger Ogemar kan se, som hindrar oss från att följa danskarnas exempel.
– Med ett register likt det danskarna har, utbyggt på det sätt de har gjort har, kan vi lätt kontrollera om fordonet är anmält för kombi- eller cabotagetrafik och i förlängningen även om föraren är anmäld som utstationerad istället för att tjata fram dokument och andra uppgifter från föraren. En mycket stor tidsbesparing, säger Roger Ogemar.

Om det inte anmälts att fordonet ska gå i exempelvis cabotage- eller kombitrafik, oavsett om det de gör egentligen är inom ramen för de två direktiven, blir det per automatik otillåtet om fordonet sedan påkoms i cabotage- eller kombitrafik.
– Eftersom det enligt nationella regler finns en anmälningsplikt, blir det så, säger Ogemar.

Roger Ogemar ser framför sig en positiv utveckling av registret som danskarna har infört.
– Speditörer och andra som avser använda sig av ett utländskt fordon, bör få tillgång till detta register via en inloggning för att kunna se att de anlitar ett fordon som tillåts köra cabotage- eller kombitransporter. I registret kommer det då upp vad aktuellt fordon har gjort och transportledaren kan välja att inte använda fordonet om det överskridit gränsen för vad som är tillåtet, säger han.
Och om vägavgiften inte betald, ska det också kunna ses och föranleda direkt åtgärd.

Om ett sådant register skulle bli verklighet i Sverige, är vi inte bara förberedda för anmälningsplikten för utstationering, utan vi kan även stävja en mängd andra brott.
– Om en transportledare avstår från att titta i registret för ett specifikt utländskt fordon de avser använda för en transport och det sedan blir fel, kan man hänvisa till beställaransvaret och att transportledaren inte har gjort vad som skäligen kan förväntas för att förhindra en brottslig handling, avrundar bilinspektör Roger Ogemar.

Vi kontaktar Teres Lindberg (S) som är tredje vice ordförande och ledamot i trafikutskottet. Hon får läsa artikeltexten för att kunna kommentera den. Det här är väl något att ta vidare, kanske i en interpellation, säger vi. Teres Lindberg svarar.
– Gällande utstationeringsdirektivet bereds det just nu i regeringskansliet. Den S-ledda regeringen har varit ledande i arbetet med mobilitetspaketet och det var en viktig seger att få de nya reglerna på plats. Vi ser nu att vinsterna med mobilitetspaketet är nu hotade genom att sju medlemsstater begärt att hela eller delar av reformen ska ogiltigförklaras. Regeringen har därför beslutat att Sverige aktivt ska försvara mobilitetspaketet i samtliga mål i EU-domstolen, säger hon.

Därefter tar vi kontakt med Pia Nilsson (S) som är suppleant i trafikutskottet och den socialdemokrat som tog tag i frågan om vart de 100 cabotagemiljonerna som skulle stärka kontrollerna av otillåtet cabotage tog vägen. Hon säger att mobilitetspaketet är en stor seger för Sverige som varit ledande i arbetet med att få de nya reglerna på plats.
– Vi Socialdemokrater vill ju stärka den svenska åkerinäringen och skapa ordning och reda på vägarna, och de nya reglerna kommer att städa upp transportmarknaden rejält. Men det förutsätter att resurser också avsätts till kontroll, säger hon.

Danmarks beslut om att gå före med anmälningsplikt för utländska åkerier och införa ett register finner hon är mycket intressant.
– Det hade varit mycket intressant om Sverige, Danmark och Finland tillsammans hade lyckats arbeta fram en gemensam lösning, en nordisk modell. Nu blev det inte så, utan vi får lära av Danmarks exempel och det som är bra för Danmark brukar ju också vara bra för Sverige. En stor fördel med den danska lösningen är att också andra eventuella brott kan uppdagas, avrundar Pia Nilsson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-23 17:02
Kategori: Nyheter
Taggar: