Algoritmen förses med uppgifter om godset och en 3D-modell visualiserar den mest effektiva packningen.

Algoritmen som packar godset mest effektivt

För att transporter ska vara effektiva ur både ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, måste fyllnadsgraden vara så hög som möjligt. Det ska vara gods som fraktas - inte luft. DB Schenker har tagit fram ett verktyg som sätter dina tetriskunskaper på prov - och fixar den mest effektiva packningen med hjälp av en algoritm.


Med allt mer gods som fraktas och högt uppsatta miljömål i alla branscher, är det viktigt att hushålla med resurser och minska utsläppen av växthusgaser. En genomgående trend hos DB Schenker i synnerhet och i samhället i allmänhet.

Nu har företagets data- och logistikexperter tagit fram en helt ny algoritm kallad BinPACKER. Ett verktyg som är framtaget för att öka fyllnadsgraden för alla transportslag. Nytt tänk och befintlig kapacitet kan nyttjas mer effektivt, vilket resulterar i både minskade kostnader och utsläpp.

Holger Köhler som är ansvarig för dataanalys på DB Schenker.
Allt du behöver göra är att ange paketegenskaper som vikt, storlek och maximal belastning för dina kollin. BinPACKER räknar sedan ut hur du mest effektivt staplar dem, förklarar han.

Algoritmen förses med uppgifter om godset. Genom att ta hänsyn till varje kollis fysiska egenskaper, räknar verktyget ut det mest effektiva sättet att packa det på, oavsett om det handlar om lastbilstransport, sjöfrakt eller kanske ett lagerutrymme. En 3D-modell visualiserar den mest effektiva packningen.

Verktyget planeras att lanseras för DB Schenkers kunder via portalen eSchenker längre fram.

Den första versionen av BinPACKER används redan internt på företaget. Algoritmen har förfinats i samarbete med dataexperter och logistikexperter från produktionen. Redan nu har tester visat att man kan öka nyttjandegraden av containrar med tio procent. Något som ger ett märkbart resultat i hållbarhetsarbetet.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-23 14:15
Kategori: Nyheter
Taggar: