Gruppchef Petter Wahllöf på trafikpolisen, säger "välkommen" och hoppas på många sökande till tjänsten. Foto: Privat.

Karlskronas trafikpolis söker bilinspektör

Du kan söka tjänsten fram till 15 mars

Karlskrona trafikpolis söker en bilinspektör. Gruppchef Petter Wahllöf berättar om vilka arbetsuppgifter en bilinspektör kan mötas av och vilken bakgrund som kan behövas. Tjänsten kommer att utgå från Karlskrona och vill du söka tjänsten, finner du en länk i texten. ”En stor portion social kompetens är bra att ha i mötet med människor”, säger Petter Wahllöf.


Vi kontaktar Petter Wahllöf som är gruppchef i lokalpolisområdet Karlskrona. Vad är det för arbetsuppgifter bilinspektören ni söker kommer att möta?
– I första hand är det tillsyn och kontroll av yrkestrafiken som finns på vägarna i vårt geografiska området. Det omfattar allt från besiktningar av nyttofordon vilket är den stora primära delen av bilinspektörens arbete, till tekniska undersökningar efter trafikolyckor, säger Petter Wahllöf.

Med anledning av de tekniska undersökningarna, kan det underlätta om den sökande har en bakgrund inom den världen exempelvis fordonsingenjör, besiktningsingenjör eller besiktningstekniker. Det är dock inget krav.

Bilinspektören i yrkestrafikgruppen arbetar dessutom mot den övriga lagstiftningen som gäller till exempel kör- och vilotider, lastsäkring, samt cabotage- och kombitrafik.
– De deltar även i det övriga trafiksäkerhetsarbetet som exempelvis innefattar nykterhetskontroller, säger Petter Wahllöf.

En av de viktiga funktionerna en bilinspektör har, är teknisk undersökning av fordon som varit inblandade i allvarliga trafikolyckor. För detta genomgår bilinspektören en särskild utbildning för att kunna påvisa, eller utesluta tekniska brister. Dessutom måste bilinspektörer tillägna sig olika lagstiftning för de områden de arbetar inom.

Inom yrkestrafikgruppen har bilinspektörer olika behörighetsnivåer varav F3 är den högsta certifieringsnivån av tre inom området som rör flygande inspektion inom polisen. För att verka som bilinspektör vid Polismyndigheten måste man genomgå en nationellt fastställd bilinspektörsutbildning.

Att ha någon av de tre behörigheterna för bilinspektörer inom trafikpolisen eller dess motsvarigheter inom det civila inom besiktningsorganet vilka betecknas K1, 2 och R2, är inte något krav, men ses som meriterande.
– Beroende på vad de har med sig, utbildar vi dem vidare, säger han.

Det finns stor utvecklingspotential för bilinspektörer, säger Petter Wahllöf vidare. Även efter den högsta behörigheten F3, kan man öka sin kompetens med utbildningar i att göra kontroller av exempelvis cabotage- och kombitrafik samt kör- och vilotidskontroller.
– Hur mycket utbildningar man väljer att göra utöver de grundläggande kraven är individuellt, men min uppfattning är att man finner det stimulerande att lära sig mer och då kunna utföra ännu fler uppgifter som inte sällan bjuder på nya och spännande utmaningar, säger han.

Vad är det för personliga kvaliteter ni skulle vilja se hos de sökande?
– En ödmjuk medarbetare som fungerar bra i grupp eftersom bilinspektörer och poliser arbetar tillsammans i en ganska homogen grupp. En god och stor portion social kompetens och förståelse för mötet mellan människor är också bra att ha eftersom det är just människor i olika situationer och stämningar vi arbetar med. Att kunna vara professionell. I grunden måste det också finnas ett genuint intresse för det man ska arbeta med, trafik samt trafiksäkerhet, avrundar Petter Wahllöf.

Vill du söka till tjänsten, kan du göra det digitalt här. Ansökningstiden går ut den 15 mars.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-08 15:56
Kategori: Nyheter
Taggar: