Foto: Proffs/Arkiv

Brittisk åkare hade inte tid för det egna företaget

Förlorar tillstånd att bedriva företagsverksamhet

Samtidigt som åkeriägaren säger att hon tappat greppet om verksamheten efter att ha fött ett barn med funktionshinder, tog hon på sig att vara transportchef i ett annat företag medan hennes man skötte det egna företaget. Något han inte gjorde bra utan istället hjälpte han förare att bryta mot reglerna samtidigt som han själv gjorde det.


En åkeriägare i Storbritannien erkände att hon ”släppte kontrollen” över verksamheten när hon födde ett barn med funktionshinder och som behövde tas omhand. DVSA ertappade senare chaufförerna med att ha begått ett stort antal olika förseelser.

Falsk dokumentation och överträdelser relaterade till förarkortet gjordes när åkeriägaren tog ett steg tillbaka från åkeriet Haywards Heath efter att ha fött ett barn med funktionshinder. Hennes make skötte under den tiden driften.

En trafikutredare från DVSA drog slutsatsen att maken var delaktig i brotten som begåtts och hade själv begått många av dem. Under utredningen i Eastbourne, sade frun att hon inte hade någon aning om vad som hade pågått innan DVSA-utredningen avslöjade problemen för henne.

Under utredningen sade hon att hon nu hade ordnat situationen runt barnet med utbildning och extra hjälp och kunde därför ägna verksamheten mer tid. Dessutom var hennes man inte längre involverad i verksamheten förutom som tillfällig förare.

I ett skriftligt beslut beskrevs överträdelserna som begåtts av förarna och maken, som varandes i den allvarligaste delen av skalan. ”Hennes make var vid tidpunkten för brotten chef för företaget och det finns tillräckligt med bevis för att kunna konstatera att han varit delaktig i att underlätta för och även förmå förare att begå brott.”

Vad beträffar åkeriägaren, har man sympati för henne med avseende på de svårigheter hon upplevde med vården av sitt barn, men de kan inte förbise det faktum att hon försummade sin roll som transportchef i den utsträckning hon gjorde. Hon kunde ha utforskat alternativa lösningar som exempelvis att få hjälp av en transportkonsult eller anställa en extra transportchef, står det i Commercial Motor.

Det riktas även kritik mot henne för att hon, samtidigt som hon upplevde familjesvårigheter, i tre månader tog sig an att vara transportchef i ett annat transportföretag.

Avslutningsvis konstaterades att det gjorts förbättringar, men att hennes anseende är svårt skadad och trafiktillståndet minskas från sju till istället fem fordon. Hon själv förlorar tillståndet att bedriva företagsverksamhet på obestämd tid.

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-25 15:34
Kategori: Nyheter
Taggar: