Foto: City of Cambridge

Världens första klimatvarningar på bensinpumpar på plats i USA

Nu är världens första klimatvarningar på bensinpumpar på plats i Cambridge, Massachusetts, berättar Gröna Bilister. Det skedde precis innan årskiftet på alla bensinpumpar i staden. Märkena varnar för stor påverkan på hälsa, miljö och klimat när man förbränner drivmedel. Märkena liknar varningarna på cigarettpaketen som började införas redan på 1960-talet.Åtta år av idogt arbete av små kampanjgrupper i USA och i Kanada ligger bakom beslutet i Cambridge. Tidigare försök har stupat på mållinjen. Ett initiativ i North Vancouver år 2015 kidnappades av bränsleindustrin. Det omformades till menlösa märken som uppmanar folk att pumpa däcken ordentligt, och dylikt, berättar Gröna Bilister i ett pressmeddelande.

Det finns likheter mellan varningsmärkena och de miljödeklarationer vid pumpar som beslutats i Sverige och som redan införts av Kraftringen och EON. Båda vill koppla en långsiktig verkan som klimatförändringar till en orsak här och nu, att man greppar munstycket och tankar sin bil fossilt. Båda vill göra ett utspritt ansvar personligt. Båda vill göra befolkningen medvetna och förändringsbenägna. Detta kan trigga mer drastiska politiska beslut för att komma tillrätta med problemen.

Det finns också skillnader. De svenska miljödeklarationerna ger konsumenten möjlighet att välja mellan bättre och sämre alternativ. De ger drivmedelsbolagen chansen att konkurrera med hållbarhet på ett rättvist sätt, och syftar till att gradvis styra drivmedelsmarknaden i miljövänligare riktning med konsumentmaktens hjälp, säger gröna Bilister vidare.

Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas säger att Gröna Bilister hoppas att initiativen i Cambridge och Sverige ska inspirera fler städer och länder att följa efter.

När varningsmärkena och miljödeklarationerna kommit på plats bör de gradvis förbättras. På cigarettpaketen blev varningarna efterhand större och mer drastiskt formulerade och de började ackompanjeras av bilder.

Vi kontaktar Gröna Bilisters drivmedelsexpert Per Östborn och frågar om det finns styrkt att varningar ger effekt.
– Nej, det finns det inte eftersom de aktuella varningsmärkena är först i världen. Vi hoppas på ett långsiktigt medvetandegörande, men säkert kommer många att bli uppretade eftersom de måste tanka. Andra, exempelvis yrkeschauffören, kan inte själv välja drivmedel. Men de som har alternativ, hoppas vi ska börja fundera, säger han.

Samtalet kommer in på att jämföra med cigarettpaketens varningstexter som sedan fick sällskap av dramatiska bilder vilket gjorde att en del rökare, medvetet eller ej, valde att lägga varningstexten mot bordsskivan för att inte se.
– Då har varningstexten haft en påverkan och kanske leder till andra beslut senare, avrundar Per Östborn.

Gröna Bilister säger avslutningsvis att ett slutmål bör vara att FN antar en konvention om kontroll av fossila drivmedel, liknande WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Denna konvention kräver att information om tobakens innehåll och utsläpp vid rökning ska tas fram (artikel 9) och redovisas (artikel 10), samt att varningsmärken ska visas (artikel 11). Det är just detta som Gröna Bilister och många andra arbetar för när det gäller fossila drivmedel.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-05 14:40
Kategori: Nyheter
Taggar: Bensinpump bränsle Bränsleindustri Gröna Bilister Varningstext