Foto: Göran Rosengren/arkiv

Värmare orsakar luftföroreningar och klimatpåverkan

Naturskyddsföreningen har undersökt de bränsledrivna bilvärmarnas utsläpp och sett att de, helt oreglerat, bidrar till både luftföroreningar och klimatpåverkan. Utsläppen är så stora att de skulle påverka både EU:s system för Euro-klassning samt gränserna i bonus malus-systemet, menar Naturskyddsföreningen. Till skillnad från de eldrivna bilvärmarna, kan de bränsledrivna användas utan behov av laddplats, vilket gjort dem populära.


På 2030-sekretariatets nyhetssida läser vi om Naturskyddsföreningens undersökning och att även Gröna Bilister har drivit frågan om bränsledrivna värmare tidigare och påpekade då att dieselbilar nu är så energieffektiva att det saknas värme i kupén. En värmare används då för att hålla kupén varm.

I en artikel av Ny Teknik lyfts att det är ”mindre känt att de bränsledrivna bilvärmarna genom ett eget avgasrör också släpper ut stora mängder luftföroreningar – något som Naturskyddsföreningen menar hittills har passerat under radarn”. Ny Teknik kallar utsläppen för ”det okända avgasröret”.

2030-sekretariatet välkomnar att detta åter kommer upp till ytan. Det visar på vikten av att se till hela bilens klimatpåverkan och ersätta dagens miljöklassningar, där all extrautrustning stängs av och inte syns i bilens certifierade utsläppsvärde, och ersätta dem med nya som bygger på laboratorietester. Organisationen Transport & Environment visar att skillnaden mellan labbtest och verklig drift kan vara 40 procent.

Läs hela Ny Tekniks artikel om utsläppen från bilvärmare och hur de påverkar motorn samt bränsleförbrukningen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-29 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekreteriatet Gröna Bilister Klimatpåverkan Kupévärmare Luftföroreningar Naturskyddsföreningen Ny teknik