Nu driftsätts kamerabevakning i Trelleborg och i Haparanda. Bilden visar kamerabevakning i Trelleborg. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet. Foto: Tullverket.

Tullverket stärker kontroller vid gränsen med kamerabevakning i norr och söder

Nu införs fast kamerabevakning även i Trelleborg och Haparanda. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet.Kamerorna är ett exempel på hur Tullverket kan använda digital teknik för att utveckla verksamheten. Med kamerabevakning får Tullverket bättre förutsättningar att hitta objekt som tidigare varit svåra att upptäcka i det stora trafikflödet. Träffsäkerheten på Tullverkets kontroller bedöms öka genom kamerabevakning. De fasta kamerorna läser av registreringsnummer med hjälp av ANPR-teknik (Automatic Number Plate Recognition) och jämför med information i Tullverkets underrättelseregister och identifierar intressant fordon.

Ingela Östmark, ansvarig för kamerabevakningsprojektet på Tullverket i Göteborg.
– I och med införandet förväntas antalet grova beslag av narkotika, vapen och annan smuggling att öka, säger hon.

Kamerorna är ett komplement till tulltjänstemännens verktyg för urval och selektering av vilka som ska tas ut för tullkontroll. Kameraselektering är ett exempel på hur Tullverket tar hjälp av digital teknik för att utveckla verksamheten och bli ännu mer träffsäkra i kontrollerna vid gränsen.

Tullverket ska genomföra fler kontroller på fler platser under fler av dygnets timmar. Kamerabevakning är ett verktyg som ska ge högre träffsäkerhet vid kontrollerna så att bara godkända varor kommer över gränsen.

Sedan årsskiftet har Tullverket fast kamerabevakning vid Helsingborgs hamn, på Öresundsbron och i Värtahamnen i Stockholm. Nu införs fast kamerabevakning även i Trelleborg och Haparanda. Ambitionen är att ännu fler platser kommer göras klara för kameror under hösten.

Med anledning av coronapandemin blev det en drastisk minskning av personbilstrafiken över gränserna i södra Sverige. Sedan någon månad har trafiken successivt ökat och är nu nästan uppe i normalt trafikflöde.
– På grund av pandemin är det svårt att göra en heltäckande analys av effekten av de fasta kamerorna. Det ska bli intressant att följa utvecklingen på lite längre sikt, säger Ingela Östmark vidare.

Tullverket fick under sommaren 2018 extra medel av regeringen för investering i teknisk utrustning, som bland annat skulle användas till fast kamerabevakning.

Tullverkets vision är ”Bara godkända varor över gränsen” och uttrycker att endast lagliga, deklarerade och betalade varor passerar gränsen. Det innebär att Tullverket arbetar långsiktigt för ett samhälle fritt från varor som hotar miljön eller människors hälsa och trygghet och där näringslivet konkurrerar på lika villkor.

Kamerabevakning driftsätts i Haparanda. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet. Foto: Tullverket
Kamerabevakning driftsätts i Haparanda. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet. Foto: Tullverket

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-06 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Kameraövervakning Tullverket