PG Lots blir Tempcon Linköping.

PG Lots blir Tempcon Linköping

Tempcon Groups dotterbolag PG Lots i Linköping byter namn till Tempcon Linköping. Namnbytet sker efter en tids förändringsarbete för att tydliggöra en nysatsning med förändrad organisation och ett förstärkt erbjudande till marknaden.


Som en del i det pågående förändringsarbetet inom dotterbolaget kommer man nu byta namn för att tydligare visa att man har spetsat erbjudandet till marknaden och att man blir ännu tydligare i att man är en del av Tempconfamiljen. Detta samtidigt som man har sjösatt en ny organisation.

Sedan tidigare har bolaget ett väl utvecklat distributionsnät som täcker större delarna av Östergötland och Södermanland. Under senare tid har man utökat trafiken till att även omfatta Västervik och dess omgivningar. Detta samtidigt som man nu också trafikerar Göteborg, Jönköping, Örebro, Mälardalen och Stockholm med sin fjärrtrafik. Nästan en dubblering av antalet trafikerade orter i egen regi.

Till detta kan sedan läggas systerbolagens linjenät vilket innebär att man löser uppdrag som sträcker sig över hela Norden och ända ner till BeNeLux-länderna.

Parallellt med förändringarna i trafiken, kommer terminalen på Idögatan i Linköping att få ett lyft där man på ett ännu bättre sätt kommer kunna hantera kundernas gods i en obruten kylkedja.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-13 13:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Linköping Pempcon PG Lots