Nu klimatkompenserar DB Schenker i Sverige samtliga paket som skickas med företaget.

Nu klimatkompenserar DB Schenker alla inrikespaket

Från den 1 november klimatkompenserar DB Schenker i Sverige samtliga inrikes paket som skickas med företaget. Allt fler kunder handlar på nätet och Schenker ser en ständig ökning av paketleveranser. Man arbetar intensivt med att hitta lösningar för att leverera paketen helt fossilfritt. Under tiden väljer de att klimatkompensera alla paketsändningar, helt utan kostnad för deras kunder.DB Schenker vet hur många paket som skickas via företaget varje dag och hur mycket koldioxidutsläpp varje kolli genererar. Fram tills att de har en helt fossilfri fordonsflotta, väljer de att klimatkompensera varje paket. Klimatkompensationen är ett komplement till övrigt hållbarhetsarbete inom företaget – inte ett sätt att köpa sig fri från eget miljöarbete, berättar de.

Magnus Strand, vd för DB Schenker Cluster Sweden, Denmark, Iceland.
– Utifrån dagens volymer kommer vi att klimatkompensera för cirka 10 000 ton koldioxid. Vi räknar med att den siffran kommer att vara relativt konstant de närmaste åren. Samtidigt som våra paketvolymer ökar kraftigt från år till år, kommer vi att öka takten i omställningen till fossilfria transporter genom att bland annat investera i elfordon, säger han.

Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar ett utsläpp, betalar för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans, fortsätter Magnus Strand. Det kan till exempel ske genom att investera i utbyggnad av förnybar energi. Det finns många olika aktörer som erbjuder klimatkompensation, men alla är inte seriösa. För att motverka oseriösa initiativ införde FN därför ”The Clean Development Mechanism” (CDM) 2016 som innebär att man ställer särskilda krav på spårbarhet, transparens, revision och uppföljning.

Schenker arbetar med Atmosfair.
– Atmosfair är en global partner som hjälper oss att investera i CDM-certifierade projekt som inte bara leder till investeringar i fossilfri teknik utan också till att fossila energikällor tas bort. Vi investerar bara i projekt där vi kan se en mätbar minskning av faktiska utsläpp av växthusgaser, säger Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker.

Hanna Melander poängterar att en förutsättning för att klimatkompensering ska ha effekt är att ingen ”köper sig fri” genom att investera i projekt och strunta i att göra jobbet i den egna verksamheten.
– DB Schenkers hållbarhetsarbete handlar om att ställa om till fossilfrihet så fort som möjligt. Klimatkompensationen är bara ett komplement som vi erbjuder våra kunder fram till att vi når vårt mål, avrundar hon.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-04 09:32
Kategori: Nyheter
Taggar: