Marcos Koufakis till vänster håller ett känsligare mätinstrument som används om de hittar något med det större instrumentet som är som en geigermätare vilken Michael Wallin håller i. Foto: Göran Rosengren Marcos Koufakis till vänster håller ett känsligare mätinstrument som används om de hittar något med det större instrumentet som är som en geigermätare vilken Michael Wallin håller i. Foto: Göran Rosengren

Strålsäkerhetsmyndigheten:

”Vi tycker det roligaste är att hitta korrekta transporter”

Marcos Koufakis, utredare, och Michael Wallin, inspektör, på Strålsäkerhetsmyndigheten, säger att det transporteras mycket radioaktivt gods på vägarna. Oftast görs det på rätt sätt, men inte alltid, berättar de för oss när vi besöker Helsingborgs hamn under en myndighetssamverkanskontroll.

Marcos Koufakis har arbetat på Strålsäkerhetsmyndigheten sedan tio år. I grunden är han strålskyddsfysiker och han tycker det var ganska naturligt att hamna på denna myndighet. Vad gör du här idag?
– Idag letar vi efter radioaktiva ämnen som kan finnas på lastbilarna som kommer in. Det är inte ovanligt att vi hittar sådant. Det finns mycket radioaktiva ämnen som cirkulerar, säger han.

Michael Wallin har varit på myndigheten i elva år. Tidigare arbetade han med farligt gods på järnväg, men bytte sedan bana för att arbeta med radioaktiva ämnen på alla transportslag. Vad förväntar du dig hitta idag?
– Jag vill helst inte hitta någonting alls som inte är deklarerat. Är det deklarerat radioaktivt gods, gör vi en kontroll av det. Hittar vi odeklarerat radioaktivt gods, går det vidare till andra instanser, säger han.

Vilka påföljder kan det bli för de inblandade om ni hittar odeklarerat radioaktivt gods?
– Det första som sker att vi lägger ett förbud på att fortsätta transporten. Sedan går ärendet till åtal. Det kan också bli frågan om sanktioner för tillståndshavarna, säger Michael Wallin.
Strålsäkerhetsmyndigheten använder IMDG-koden för utgående transporter, medan de inkommande transporterna går under ADR-regelverket, men skillnaderna mellan dessa är inte så stora.


IMDG-koden får ju inte användas av svenska domstolar sedan 2019, Vad tycker du om det?
– Det blir ingen ordning på det. Även i ADR-regelverket hänvisas det till texter som är skrivna på engelska och det handlar om internationell trafik, säger han.

Wallin berättar att för cirka tio år sedan översattes IMDG-koden till svenska, men eftersom det handlar om internationell trafik, läser aktörerna ändå i den engelska varianten. Den svenska översättningen innehöll också väldigt många fel i översättningen. Den blev därför svår att följa.

Är det problematiskt att det inte går att lagföra brott mot IMDG-koden och att det tillåtits pågå så länge?
– Vi utgår från IMDG-koden. Våra radioaktiva ämnen utgår från IAEA:s rekommenderade regelverk och där är alla reglerna på engelska och det fungerar, säger han.
IAEA står för International Atomic Energy Agency.


Vad skulle ni vilja se för lösning på det här med IMDG-koden i hamnen?
– Jag ser inget problem med att använda den som den är. Den fungerar i sin nuvarande form. Lägger vi restriktioner enligt IMDG-koden, är det ingen som klagar eftersom den engelska versionen används används av alla, säger Michael Wallin.

Vem är det som kommit på det här som vi gör nu i Sverige, tror du?
– Svenska jurister. Det började med ett fall som rörde laserpekare där saker drogs till sin spets och ska man dra det så långt, måste det även gälla ADR där det hänvisas till en mängd standarder som är skrivna på engelska, säger han.
Det kan alltså finnas risk för en dominoeffekt om situationen inte får en lösning.

Båda tycker kontroller med myndighetssamverkan är bra och att det borde göras oftare. Det är MSB som håller ihop myndigheterna och kanske det i framtiden blir fler kontroller med samverkan mellan flera myndigheter.

Vad är roligast med ert jobb?
– Det är roligast när vi hittar radioaktiva transporter som utförs korrekt. De felaktiga är inte alls trevliga att hitta då de kan vara skadliga, avrundar Marcos Koufakis och Michael Wallin håller med.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-14 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: