Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd.

Region Stockholm självklar plats för Trafikverkets elvägspilot

Region Stockholm lämnar idag över en rapport till Trafikverket inför valet av en elvägspilot. Trafikverket har pekat ut väg 73, sträckan mellan Nynäshamn-Västerhaninge på 26 kilometer som en av två potentiella vägar som uppfyller de krav som de har ställt inför ett pilotprojekt för en elväg. Region Stockholm har under våren förberett en rapport som beskriver möjligheterna och nyttorna med en elväg på väg 73, som överlämnas idag till Trafikverket som underlag inför ett slutgiltigt beslut.

Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd.
– Godstrafiken ligger långt efter persontrafiken i klimatarbetet och har alltför länge varit en blind fläck i klimatpolitiken. En elväg på väg 73 är ett viktigt steg för att klimatanpassa godstransporterna i Stockholmsregionen. Med elektrifierad godstrafik kan vi radikalt minska både klimatpåverkan, luftföroreningar och buller, säger han.

Endast en av de två kandidaterna kommer att antas för en pilot med inriktningen att koppla ihop pilotsträckan med framtida elvägar i ett storskaligt elvägssystem. Den utvalda sträckan väg 73 i Stockholms län är idag en hårt trafikerad väg som riskerar att drabbas av ännu mer trängsel när Norviks hamn förväntas bli den primära hamnen för godstransporter till Stockholm och Mälardalen.

Containertrafik till Frihamnen och delar av RoRo-trafiken till Nynäshamns hamn flyttar till den nya hamnen i Norvik. Därmed blir Norviks hamn ett nytt logistiknav i den redan växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

HBA Fordonsteknik AB

Gustav Hemming fortsätter.
– Vill Trafikverket ha största möjliga nytta för både klimatet och Sveriges konkurrenskraft, borde en elvägspilot i Stockholms län vara idealisk. Lyckas vi på allvar få igång elektrifieringen i huvudstaden kommer det att sprida sig över landet, säger han.

Region Stockholm lyfter fram att länet är en kärna i Sveriges miljöledande fordonsindustri och har akademier och forskningsmiljöer som kan dra stor nytta av en elvägspilot för att utveckla ny teknik, nya jobb och skatteintäkter. En elväg i Stockholms län ligger väl i linje med Stockholmsregionens regionala godsstrategi. Där piloter och testbäddar pekas ut som särskilt viktiga för att stärka samverkan mellan näringsliv, forskning och offentliga aktörer, och bidrar till minskad klimatpåverkan och effektivare transporter.

Gustav Hemming avrundar.
– Projektet kommer att engagera många företag och aktörer kring godstrafikens klimatomställning, då flera industriområden befinner sig längs väg 73. Men vi räknar med att projektet är lika viktigt för Scania i Södertälje, för KTH och för länets många innovationsföretag inom hållbara transporter och mobilitet, säger han.

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2020-08-31 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: