Fordonsbesiktning på 60-talet.

56 år med AB Svensk Bilprovning

Igår var det exakt 56 år sedan Bilprovningens verksamhet startade på sju orter. Igår var det tio år sedan marknaden för fordonsbesiktning konkurrensutsattes. Fortfarande är Bilprovningen på topp även om antalet aktörer numera är många och stationstillväxten hög.

Bilprovningen vill dela med sig av ett par av verksamhetens milstolpar och börjar 1964 då man gick från att vara sju stationer till att bli 135. AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen), grundades den 20 september 1963. Den 1 juli 1964 startade provningsverksamhet på sju orter: Stockholm-Frihamnen, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Helsingborg, Arvika och Söderhamn.

Sammanlagt utfördes under andra halvåret 1964, 37 000 frivilliga fordonsbesiktningar och i början av 1965, när kontrollbesiktningen blev obligatorisk, var verksamhet igång vid 108 fasta stationer och 27 besöksstationer.

Den 1 juli 2010, 46 år efter starten, omreglerades den svenska marknaden för fordonsbesiktning. Bilprovningen hade vid den tidpunkten 192 stationer. I övrigt fanns endast en annan aktör med en station.

Nu är antalet aktörer betydligt fler och i slutet av mars uppgick totala antalet ackrediterade anläggningar på marknaden till 541. Det motsvarar en ökning om 349 stycken eller hela 182 procent sedan omregleringen.

Trots den snabba och kraftiga utvecklingen ser sig Bilprovningen som fortsatt marknadsledande och har nu 541 stationer. Stationstillväxten har medfört en ökning av tillgängligheten för fordonsägarna. Likaså har antalet tjänster och arbetstillfällen blivit fler. Det innebär att syftet med omregleringen uppnåtts.

Fler milstolpar och mer läsning, hittar du här.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-02 14:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Fordonsbesiktning