WEBB-TV

Chaufför tömde pulver på rastplats – platsen fick saneras

Efter leverans tömdes resterna av produkten på en parkeringsficka där pulvret hamnade både på marken och i soptunnan. Då pulvrets karaktär var okänd, fick platsen saneras.

Torsdagen den 30 april klockan 13.00, observerar en person att det på en parkeringsficka står en chaufför som gjorde sig av med en större mängd vitt pulver. Platsen för händelsen var väg 109, alldeles innan Helsingborg.

Personen som bevittnade händelsen, kontaktade Helsingborgs stad som i sin tur ombesörjde sanering av platsen där både mark och soptunna fick tas omhand då pulvrets innehåll var okänt. Det gjordes samtidigt en polisanmälan om saken. Även Miljökontoret har fått in en anmälan.

Vi kontaktade det litauiska åkeriet Solotransa och skickade med filmen. Det var Alen Zuravliov, Project Director, som undersökte saken och återkom snart med svar. Han berättade att pulvret, som inte var farligt, var lastat i Tyskland och hade lossats i Perstorp.
– Det var en blandning av kalciumhydroxid och aktivt kol, säger han till oss.


Vem var det
som sagt åt föraren att tömma ut pulvret på den platsen?
– Föraren hade instruerats att tömma ut produkten, cirka 40 kilo, i plastsäckar som han skull placera inne i lastbilen, men föraren valde att fatta ett eget beslut, säger Alen Zuravliov.
Solotransa har noterat det inträffade i protokollet så att något liknande inte ska ske igen.

Solotransa är informerade om att det gjorts en polisanmälan samt anmälan till Miljökontoret och vi får anledning att återkomma.

 WEBB-TV

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-04 16:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljöfara Polisanmälan Pulver Sanering Solotransa Webb-TV