Johan Nyblom från Widriksson Logistik tillsammans med Magnus Hugne från MediCarrier. Foto: Didriksson Logistik

Widriksson får uppdrag av MediCarrier

MediCarrier har upphandlat och tilldelat Widriksson Logistik ett stort transportavtal i Region Stockholm. Godset som ska fraktas är bland annat medicinska prover, läkemedel och sterilgods inom regionen. Uppdraget ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och tidspassning. Dessutom ställs höga miljökrav, vilket gör att Widriksson strävar efter att alla transporter ska köras med elfordon.

Avtalet är värt totalt 150 miljoner och sträcker sig över fem år. Därmed är det ett av Widriksson Logistiks största uppdrag. Ambitionen är att hela uppdraget ska köras med elfordon från starten i november 2020 och Widriksson Logistik planerar därför att köpa in cirka 30 eldrivna transportfordon inför uppdragsstarten. Detta lämpar sig väl då upplägget ger möjlighet till laddning nattetid när fordonen inte används.

I upphandlingen har MediCarrier ställt höga krav på leveransprecision, planering, temperatur och förbättringsarbete. Transporter av medicinska prover kräver hög leveransprecision då det kan vara livsavgörande att en transport utförs i rätt tid, på rätt plats och i rätt temperaturintervall. Medicinska prover ställer även krav på sekretess och felleverans får inte förekomma.

Även miljökraven har varit särskilt höga och innebär krav på miljöklass 6, biodrivmedel och att chaufförerna ska genomgått utbildning i eco-driving. Widrikssons har utarbetat miljötänkande och kör exempelvis 100 procent med fossilfria drivmedel. När det gäller MediCarrier tar man ett steg till med målet att köra helt på el när uppdraget startar.


Om artikeln

Publicerad: 2020-04-20 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: MediCarrier Region Stockholm Transportavtal Widriksson Logistik