Foto: Michelin

Samarbete för storskalig återvinning av utslitna däck

Michelin går in i ett partnerskap med Enviro för att utveckla och industrialisera en storskalig och innovativ pyrolys-teknologi för att återvinna utslitna däck till råmaterial.

För däckbranschen och dess kunder är återvinning en viktig fråga. Varje år slits omkring en miljard däck ut. Tack vare den här återvinningsteknologin kan däck som betraktats som förbrukade skapa ett nytt råmaterial av hög kvalitet.

Det svenska företaget Enviro med 20 anställda som grundades 2001, har utvecklat en teknologi för att modifiera den kemiska sammansättningen och den fysiska omvandlingen under pyrolys-processen, med minimal energiförbrukning.

Den här teknologin gör det möjligt att producera produkter av hög kvalitet, som till exempel återvunnen kimrök, pyrolys-olja, stål eller gas, produkter som sedan kan återföras i produktionscykeln inom olika industriella sektorer. Med denna återvinningsteknologin kan däck som betraktats som avfall, nu återanvändas som råmaterial.

Partnerskapet gör det möjligt att förena de två företagens kunskaper för att påskynda utvecklingen inom däckåtervinning. Michelin kommer att bidra med sitt industriella kunnande till fabrikens konstruktionsprojekt och sin erfarenhet inom forskning, utveckling och produktion. Enviro bidrar med sin patenterade pyrolys-teknologi.

Diskussioner pågår mellan de två företagen med målet att nå ett slutligt avtal i mitten av 2020.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-16 09:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Däckåtervinning Ebviro Michelin Pyrolysteknik