Vid uppstartsträffen informerades deltagarna om kursinnehållet.

Äldre danska förare friskar upp körkunskaper i projekt

I Danmark satsar man på att lyfta äldre förares körkunskaper. Tio äldre i danska Holsted får nu möjlighet att friska upp sina körkunskaper. Målet är att upprätthålla goda körvanor och därmed förebygga olyckor, men också att säkre de äldres oberoende om de bor på landsbygden.

Äldre är en sårbar grupp i trafiken. Det gäller både gående och cyklister, men även när de äldre sitter bakom ratten på ett fordon. Faktiskt är nästan en tredjedel av dem som dödas i trafiken i Vejen kommun, just äldre över 65 år, står det i pressmeddelandet.

Det beror inte enbart på att det finns många äldre. Som äldre tar det längre tid att ta till sig förändringar och man ser en osäkerhet exempelvis inför nya rondeller och nya vägtyper.

För många äldre betyder körkortet att de kan förbli mobila, särskilt om de bor i områden där kollektivtrafiken inte är tillräcklig eller ens finns. För att försäkra sig om att äldre medborgare fortsätter att vara ansvarsmedvetna trafikanter längre upp i åldern, har Holsted kommunfullmäktige, Eldersagen, GF Forsikrings Fond och Vejen kommun, ingått ett samarbete.

Tio äldre personer har valts ut för att delta i ett försök för att göra dem säkrare i trafiken.

Anders Hørkjær Pedersen är trafiksäkerhetskoordinator i Vejens kommun.
– De flesta bilister ser till att hålla sina fordon i skick, men inte många lägger tid på det körkort de en gång tagit. Målet är att hjälpa dem som upplever osäkerhet på grund av nya korsningsvarianter vägtyper som exempelvis 2/1 eller nya utformningar av cirkulationsplatser, förklarar han.

GF Fonden bidrar med 16 000 danska kronor till projektet och pengarna går till lokala körlärare som undervisar de tio utvalda äldre som först ska utvärderas genom en timmes körning. Därefter får de fyra timmars teoriundervisning följt av ett teoriprov. Därefter följer två timmars körlektioner innan de till slut ska köra upp för att se om det skett förbättringar. Projektet kommer sedan att utvärderas.

Om utvärderingen av projektet är positivt, kommer det att införas i hela kommunen.
– Vi hoppas det ska kunna införas i hela kommunen, eventuellt kommer deltagarna att betala en summa, säger Anders Hørkjær Pedersen.
Deltagarna riskerar under projektet inte att förlora sina körkort.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-04 13:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Äldre Förare Körkunskaper Mobilitet