FedEx UK måste betala 6 miljoner kronor efter arbetsplatsolycka

FedEx UK har bötfällts med över en halv miljon pund, motsvarande runt 6 miljoner kronor, när en anställd skadades allvarligt av en backande gaffeltruck. De fick även betala ytterligare motsvarande 120 000 kronor för kostnader.

Saken presenterades för Cannock Magistrate’s Court som fick höra att när en anställd gick över terminalområdet i Burntwood Business Park nära Cannock i Staffordshire, påkördes han av en gaffeltruck.

Den anställde fastnade på marken under trucken och kom sedan loss med hjälp av kollegor som använde en palltruck.

Mannen ådrog sig allvarliga frakturer på armen och vävnadsskador på benen och kunde inte arbeta under flera månader.

En utredning gjordes av Health and Safety Executive (HSE), en motsvarighet till Arbetsmiljöverket, som kom fram till att gående och truckar inte hade separerats tillräckligt på arbetsplatsen.

HSE fann också att även om en riskbedömning gjorts, hade den inte identifierat vikten av att ha en väl markerad och säker separation mellan gående och området där truckar frekvent är i rörelse.

HSE:s inspektör Wendy Campbell sade att de som leder arbetet på arbetsplatsen också har ansvaret att förse arbetsplatsen med säkerhetsåtgärder för att skapa en säker arbetsplats.
– Kollisioner mellan fordon och gående kan undvikas om arbetsplatsernas områden planeras på rätt sätt med effektiv separation och införandet av andra hållbara, passande system på platsen, sade hon till Commercial Motor.
Wendy Campbell hävdar att om det funnits fysisk avskiljning och andra säkerhetssystem, hade den aktuella olyckan kunnat förhindras.

FedEx erkände sig skyldiga och fick böta runt 6 miljoner kronor samt betala kostnader på motsvarande över 120 000 kronor.

Åter ser vi hur Storbritannien greppar arbetsplatser som brister i sitt säkerhetsarbete vilket får kännbara påföljder när en olycka inträffar. Även i Sverige har vi haft ett fall av arbetsplatsolycka, Byggmax och Minas Åkeri, med stora konsekvenser för både åkaren och chauffören.

I det fallet har chauffören till sist fått ersättning genom försäkringar, medan åkeriet, som led stor ekonomisk skada, har fått ingenting. Byggmax har förvisso fått uppsträckning av Arbetsmiljöverket, men efter löften om att förbättra bristerna bland annat med separation av gående och truckar, ansågs saken utagerad.

Än idag får vår redaktion in bildmaterial och vittnesmål om att de förändringar Byggmax utlovat, fortfarande inte är genomförda

 

 

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-30 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Byggmax FedEx HSE Mina\'s Åkeri Storbritannien