EU-projekt i Trelleborgs Hamn med fokus på utveckling och infrastruktur

Ännu ett EU-projekt i hamn när Trelleborgs Hamn anordnade en slutkonferens kring ett av våra EU-projekt, ”Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III” som har sträckt sig mellan den 7 februari 2017 till den 31 december 2019. Det har byggts ett nytt incheckningsområde och uppställningsytor, något som säkert välkomnats av chaufförer,

Trelleborgs Hamn (koordinator) har arbetat tillsammans med sin partnerhamn Port of Szczecin Swinoujscie och sin kund TT-Line AB i projektet.

Projektet har syftat till att öka effektiviteten och förbättra integrationen i korridorerna Scandinavian-Mediterranean och Baltic Adriatic Corridor, öka samarbetet mellan parterna i korridorerna och skapa en ökad möjlighet till fortsatt tillväxt i Polen inte minst när det gäller den intermodala trafiken, samt att förbättra anslutningarna mellan hamnarna och inlandet.

Aktiviteterna i projektet, som är en del i utvecklingen av Trelleborgs Hamns flytt, behövs för att möta de ökade volymerna i trafiken under utbyggnaden. Projektet är bidragsfinansierat via fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF)


En ny check-in har byggts samt nya uppställningsytor i den västra delen av hamnen. Check-in består av fraktkontor, biljettkiosker, TT-Lines själv check-in automater, toaletter, gater med tillhörande bommar etc. Skyltningen har moderniserats och gått från fast till digital skyltning. Incheckningsområdet är betydligt större nu och med de nya uppställningsytorna har det blivit effektivare logistik i hamnen.

I nya check-in är lastbils- och personbilstrafiken separerade. Med den automatiserade gate-in lösningen där lastbilen är i rörelse under hela inpasseringen utan att behöva stanna för att visa biljett, skapas ett konstant flöde som effektiviserar inpasseringen. Detta medför också positiva effekter på både miljö och trafiksäkerhet.


Lösningen med den nyinstallerade tåg-gaten är ett bild- och identifikationssystem som fotograferar och identifierar järnvägsenheter och vagnar i syfte att automatisera och besiktiga trafik som passerar terminalen via tåg.

Hanteringen av järnvägsenheter har blivit avsevärt mer effektiv och innebär en signifikant förbättring av arbetsmiljön på kombiterminalen eftersom ingen okulär inspektion av kombipersonal är nödvändig efter att tåg-gaten implementerades.

När de nu summerar projektet kan de konstatera att det har varit ett oerhört välfungerande projekt där samtliga har fullföljt sina delar i projektet samt att samarbetet mellan parterna varit väldigt god.

Genomförandet av projektet innebär att Trelleborgs Hamn, Europas bästa RoRo-hamn, har utvecklat, effektiviserat och moderniserat infrastrukturen i hamnen och kan fortsätta leverera en bra upplevelse för hamnens kunder och kundernas kunder framöver.


Om artikeln

Publicerad: 2020-01-15 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-projekt Incheckning Trafiksäkerhet Trelleborgs Namn TT-Line Uppställning