Johan Dyrander Foto: Jan Lindgren

Lyckad satsning på trafikgrupp i Medelpad

Den svenska trafikpolisen utarmas konstant, men på flera håll kämpar eldsjälar för att motverka detta. I Medelpad hittar vi Trafikgruppen som är en satsning från Lokalpolisområde Medelpad för att förbättra trafiksäkerheten inom polisområdet.
Johan Dyrander Foto: Andreas Zehlander
Johan Dyrander Foto: Andreas Zehlander

Redaktionen läste ett Facebookinlägg på Lokalpolisområde Medelpads sida där de berättade om en taxikontroll de genomfört efter att en internutbildning i detta genomförts.

Vi kontaktade Johan Dyrander för att få veta mer. Sedan januari 2019 leder han Trafikgruppen i Medelpad, men har en mångårig bakgrund som chef för Tunga gruppen på Trafikpolisen i Västernorrland.

Vårt samtal kretsade kring resursbristen och nödvändigheten av att tänka nytt. Kriminalitet och missbruksproblem finner vi bland alla sorters förare, tunga som lätta
– Och vi ser att det behövs allt högre kompetenser även bland dem som kontrollerar då det inte är endast lätta fordon man stöter på, säger Johan Dyrander.

I Medelpadsgruppen, som består av tio stycken poliser, har man samlat den främsta trafikkompetensen.
– Bland annat finns det tre med tungt besiktningsförordnande (F2) och fem utbildade MC-poliser. De flesta har även lätt besiktningsförordnande (F1) som grund att stå på och vi har utbildning för kontroll av cabotage, taxitrafik och farligt gods, berättar han vidare för oss.

Förundersökningsledare för trafikärenden är ett annat exempel på kompetens som finns inom gruppen.

Johan Dyrander berättar att de utbildar alla nya aspiranter i hur man gör en taxikontroll. – Syftet är att det får en större effekt när alla nya kollegor kan stoppa och kontrollera lätta yrkesfordon. För att förstå problematiken med svarttaxi måste man också förstå hur den lagliga verksamheten ska fungera, säger han.

Han säger att vi måste satsa på specialistkompetens inom trafikområdet i Polisområdena såsom till exempel MC, civil övervakning och besiktningsutbildningar för att nå framgång inom trafiksäkerhetsarbetet för både lätt och tung trafik.
Genom satsningen på Trafikgruppen, säger Johan Dyrander att resultaten som Lokalpolisområde Medelpad uppnått under detta år, är anmärkningsvärda.
– Vi har sänkt vår utredningsbalans inom trafikärenden kraftigt och vi ligger ofta i topp i Sverige då det är nationella aktivitetsveckor inom trafikarbetet, säger han.

Johan Dyrander avrundar med att lyfta lagarbetet
– Det är lagarbetet inom Lokalpolisområdet som gett oss möjlighet att kunna genomföra denna satsning, säger han.

Resultat av Taxikontrollen 2-3 december:
Dag 1: Utbildning och halv dag ute
• 10 kontroller gav bristfällig prisinformation i ett flertal taxi
• Ordningsbot för prisinformation, tidbok ej korrekt ifylld, använt fordon i strid mot taxitrafikförordningens regler, exempelvis obesiktigad taxameter.
• En omhändertagen registreringsskylt på grund av obesiktigad taxameter.
Dag 2: Heldag ute
• 23 taxikontroller
• Avsaknad av besiktningspapper, dålig prisinformation i ett flertal
• Ordningsbot för att ej ha försett tidbok med registrerade uppgifter, prisinformation, inte fört anteckningar i personlig tidbok i föreskriven omfattning,
• En omhändertagen registreringsskylt på grund av körförbud.

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-23 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Kongtroller Lokalpolisen Medelpad. Trafikpolisen