Nordstan deltar i Volvoprojekt för minskade citytransporter

Volvokoncernen startar ett samarbete med IVL, RISE, Trafikkontoret i Göteborg, Nordstans Samfällighet, GLC, Best Transport, DHL, Velove, Pling Transport, och Trafikverket där man i ett treårigt forskningsprojekt utvecklar och implementerar en digital tjänst för att lösa transportproblemet i city. Grunden till detta är en studie som visar att en stor del lastbilsleveranser inte lastar fullt utan 90 % av trafiken står för endast en 1/3 av godset.

– Nordstans del i det här forskningsprojektet är att ge ett aktuellt underlag gällande dagliga transporter till Nordstan. I ett parallellt projekt deltar ett stort antal hyresgäster genom att låta sitt gods gå via en care of adress hos GLC i Gårdsten. Projektet har sitt ursprung i ett EU- finansierat ”last mile”- projekt. Deltagande i piloten, som är helt frivillig, har bemötts med stort positivt intresse. I och med detta har Nordstan tillsammans med Nordstan Cargo Bike Hub” bidragit till en tryggare och mer hållbar stadsmiljö säger Magnus Zingmark, hållbarhetsansvarig Nordstan.

Gemensamt för deltagande parter är att förbättra stadens tillgänglighet och att med mer effektiva transporter minskar miljöpåverkan och trafikstockningar, det bidrar i sin tur till att logistikkostnaderna minskar och leveranserna till stadens centrum säkerställs
– Det unika med tjänsten är att vi skapar ett system med ett dynamiskt beslutsfattande om konsolidering och omlastning i hubbar baserat på en komplex mängd data. Detta är ett helt nytt sätt att tänka och arbeta för branschen och det kommer inte av sig själv, säger Cecilia Haraldsson från Volvo Group Connected Solutions Innovation Lab, projektledare.


Genom samordningen kommer
lastbilarna att bli mer fullastade och en förstudie som gjorts indikerar att antalet transporter in till stan skulle kunna minska med minst 40% och minska fossildriva fordon i gågator med 75 procent.
– Både DHL, Pling och Best, med Velove:s el-lastcyklar finns hos oss, nu gäller det att skapa en samordning med resten av deltagarna för att lastbilarna ska sluta transportera luft och för att ytterligare bidra till kraftig minskning av tung trafik i city, säger Magnus Zingmark.

För att testa och demonstrera lösningar kommer projektet att etablera ett så kallat living lab där lösningar implementeras gradvis och skapar en öppen plattform för mer innovation och start-ups.
– Jag hoppas att det här projektet ska inspirera till ännu mer innovation och att de lösningar vi tar fram för innerstaden i Göteborg även ska spridas till andra städer där uppkopplad teknik kan bidra till ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet”, säger Cecilia Haraldsson.

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-08 12:56
Kategori: Nyheter
Taggar: