Viltolyckorna ökar

Vad gör du när en viltolycka inträffar?

Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka ungefär var 8:e minut i Sverige. Det innebär att över 62 000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor. Det är olyckorna med vildsvin och rådjur som ökar.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. Under 2018 skedde över 63.000 viltolyckor och antal olyckor under 2019 ser ut att närma sig det talet också.

Under rubriken ”Viltvarning – ta det lugnt”, har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 23 – 29 september.

Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utmed våra vägar. Även om man har en ett stort fordon, kan en olycka inträffa.
– Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter, såväl vanliga bilförare som yrkesförare, uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utmed våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet.

Under insatsveckan vill Viltolycksrådet också rikta uppmärksamheten på de eftersöksjägare som på Polismyndighetens uppdrag utför eftersök av de vilda djur som varit inblandade i en viltolycka.

Under spårningen är eftersöksjägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. För att markera att det är personer på vägen, sätter eftersöksjägaren upp ett varningstält som ser ut som en stor varningstriangel med text ”Viltolycka”. För fordonsförare är det en signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.
– Eftersöksjägarna är människor som arbetar för att minska djurens lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg tryggare, säger Pernilla Persson.

HBA Fordonsteknik AB

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. En del faktorer har säkert större påverkan än andra. På vissa vägsträckor kan olyckorna vara fler än på andra och detta kan beror på exempelvis hög fordonstäthet, stor viltstam i området, avsaknad av viltstängsel, närhet till vatten, för att nämna några faktorer.

Stora fordon kan bidra till att föraren invaggas i en trygghet av att en olycka inte händer, och därmed blir mindre försiktig på vägen. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker dessutom i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra? Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns. Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112.

Insatsveckan är landsomfattande och sköts på fältet av de regionala viltolycksråden där representanter för de sexton samverkande myndigheterna och organisationerna i Nationella Viltolycksrådet ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

Om en viltolycka inträffar, ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter exempelvis genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret, ska olyckan alltid rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta lidandet. Genom att använda Viltolycksappen som laddas ner gratis från internet, kan trafikanten lätt ange exakt plats för sammanstötningen. Appen anger de geografiska koordinaterna.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda ”viltolycksremsan” som finns att hämta hos Bilprovningen eller Polismyndigheten.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-19 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Eftersök Nationella Viltolycksrådet Rådjur vildsvin viltolycka